15 maart 2019

2019-03-15-15.30: Hoe herken je een Jood - How can you recognise a Jew

Courtesy: Szymon Komorowski

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Voorpagina van Poolse krant leert lezers 'hoe een jood te herkennen'
Een rechtse weekblad dat rond Polen wordt verspreid, bevatte een voorpagina-artikel over hoe een Jood te herkennen.

Tylko Polska, of 'Only Poland', somde een aantal kenmerken op waarnaar moest worden gezocht bij het identificeren van een Jood, waaronder: 'Namen, antropologische functies, uitdrukkingen, uiterlijkheden, karaktereigenschappen, werkwijzen' en 'desinformatie-activiteiten'.

De krant werd woensdag gespot in het lagerhuis van het Poolse parlement als onderdeel van de krantencollectie van deze week
Volgens het Jewish Telegraphic Agency luidt de krant: "Hoe kun je ze verslaan? Dit kan niet doorgaan!"

Het artikel bevat ook een kopregel: "Aanval op Polen tijdens een conferentie in Parijs."

De "aanval" verwijst naar een conferentie over de Holocaust-studie die vorige maand plaatsvond. De conferentie was getiteld "De nieuwe Poolse school voor historisch onderzoek naar de Shoah" en onderzocht de acties van Polen tijdens de Holocaust.

Het artikel over de conferentie bevat een foto van Jan Gross, een Pools-Joodse geleerde die beweert dat Polen medeplichtig was tijdens de Holocaust. Gross bespreekt het Jedwabne-bloedbad van Joden in 1941, waarbij Polen deelnamen aan de strategische moord op honderden Joden.

De Washington Post meldde in mei 2018 dat de Poolse partij voor recht en rechtvaardigheid Gross 'onpatriottisch' noemde voor zijn overtuigingen.

Polsat nieuws meldde dat Michał Kamiski, een conservatieve wetgever, protesteerde tegen het artikel en zijn aanwezigheid in het Poolse parlement.

Het Poolse parlement reageerde door te zeggen dat het "de verwijdering van de publicatie uit de persmap zal aanvragen."

Bron: CBNNEWS.com

__________________________________________________

ENGLISH:
Front Page of Polish Newspaper Teaches Readers 'How to Recognize a Jew'
A right-wing weekly newspaper that is distributed around Poland featured a front page article about how to spot a Jew.

Tylko Polska, or "Only Poland," listed a number of features to look for when identifying a Jew, including, "Names, anthropological features, expressions, appearances, character traits, methods of operation" and "disinformation activities."

The paper was spotted Wednesday at the lower house of the Polish parliament as part of this week's collection of newspapers
According to the Jewish Telegraphic Agency, the paper reads: "How to defeat them? This cannot go on!"

The paper also features a headline reading,  "Attack on Poland at a conference in Paris."

The "attack" refers to a Holocaust studies conference that took place last month. The conference was titled "The New Polish School of Historical Research on the Shoah" and examined Poland's actions during the Holocaust.

The article about the conference includes a picture of Jan Gross, a Polish-Jewish scholar who argues that Poland was complicit during the Holocaust. Gross discusses the 1941 Jedwabne massacre of Jews, in which Poles participated in the strategic murder of hundreds of Jews.

The Washington Post reported in May 2018 that Poland's Law and Justice party called Gross "unpatriotic" for his beliefs. 

Polsat news reported that Michał Kamiski, a conservative lawmaker, protested the article and its presence at Polish Parliament.

Poland's parliament responded by saying that it "will request the publication's removal from the press kit."

Credits: CBNNEWS.com