17 maart 2019

2019-03-17-23.10 - Twee schiet incidenten in Samaria, één Israëlische soldaat gedood, twee gewonden - Double shooting in Samaria, Israeli soldier killed, two wounded

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Twee schietincidenten vonden plaats in de regio Samaria. Een IDF-gevechtsmilitair, geïdentificeerd als 19-jarige Gal Kaiden uit Beersheba, was gedood. Twee Israëliërs raakten ernstig gewond. IDF-troepen zijn op jacht naar de moordenaar.

Volgens de eerste berichten heeft de terrorist zijn eerste slachtoffer neer gestoken zijn wapen gestolen. Vervolgens heeft hij hem dood geschoten en is gevlucht.

Dezelfde aanvaller stal een auto, reisde naar het nabijgelegen knooppunt Giti Avisar en opende het vuur.

De paramedici van Magen David Adom evacueerden twee van de slachtoffers naar het Beilinson-ziekenhuis, waaronder een 35-jarige man en een 20-jarige man.

Ram Shagai, adjunct-directeur van het Beilinson-ziekenhuis, zei dat een van de gewonden in een zeer ernstige toestand verkeert en de andere in kritieke toestand verkeert. "We vechten voor hun leven," zei hij.

Spoedeisende medische technicus MDA Hananel Hess vertelde dat toen hij door het kruispunt van Ariel passeerde hij een commotie bemerkte.

"Ik zag soldaten rennen en ik hoorde schieten. Ik besefte dat er iets gaande was en waarschuwde MDA-troepen. Toen het schieten stopte, zag ik een jonge man van een jaar of 20 bewusteloos liggen met schotwonden in zijn bovenlichaam. '

De terrorist vluchtte  en enorme troepen, waaronder een helikopter, werden ingezet om de terrorist gevangen te nemen.

De Regionale Raad van Samaria en het defensie establishment besloten om de poorten van het industriepark Barkan en de ingangen van de Israëlische gemeenschappen in het gebied te sluiten.

Yossi Dagan, hoofd van de Shomron Regional Council, zei: "We zullen nooit breken, we zullen ons nooit terugtrekken. De Israëlische gemeenschappen in Samaria maken deel uit van het Joodse volk en maken deel uit van de staat Israël. '

De Israëlische president Reuven Rivlin twitterde kort daarna: "Mijn gedachten gaan uit naar de families die het nieuws te horen krijgen over de gruwelijke terroristische aanval en de veiligheidstroepen die nu op zoek zijn naar de terroristen. De staat Israël zal iedereen zoeken en vinden die ons aanvalt. "

De IDF zei dat de schietpartij plaatsvond in het gebied van de regionale brigade van Ephraim.

Bron: World Israel News

____________________________________

ENGLISH:
Two shootings took place in the Samaria region. An IDF combat soldier, identified as 19-year-old Gal Kaiden from Beersheba, was kiiled. Two Israelis were wounded and remain in serious condition. IDF forces are in pursuit of the killer.

Early reports say that the terrorist stabbed his first victim and stole his weapon, shot him and fled.

The same attacker then stole a car, traveled to nearby Giti Avisar junction and opened fire.

Magen David Adom paramedics evacuated two of the victims to Beilinson Hospital, including a 35-year-old man and a 20-year-old man.

Ram Shagai, deputy director of Beilinson Hospital, said one of the wounded is in very serious condition and the other in critical condition. “We are fighting for their lives,” he said.

Emergency medical technician MDA Hananel Hess recounted that when he was passing through the Ariel intersection he noticed a commotion.

“I saw soldiers running and I heard shooting. I realized that something was going on and alerted MDA forces. When the shooting stopped, I saw a young man of about 20 lying unconscious with gunshot wounds to his upper body.”

The terrorist fled the scene of the attack, and massive forces, including a helicopter, were deployed to capture the terrorist.

The Samaria Regional Council together with the defense establishment decided to close the gates of the Barkan Industrial Park and the entrances to Israeli communities in the area.

Yossi Dagan, head of the Shomron Regional Council, said “We will never break, we will never retreat. The Israeli communities in Samaria are part of the Jewish people and part of the State of Israel.”

Credits: World Israel News