18 maart 2019

2019-03-18-17.00: Rabbi Achiad Ettinger begrafenisstoet/funeral procession


Rabbi Achiad Ettinger, murdered in Samaria attack, accompanied by thousands in Eli; funeral procession will continue to Segula cemetery.

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Rabbi Achiad Ettinger, vermoord in Samaria-aanval, vergezeld door duizenden in Eli; begrafenisstoet zal doorgaan naar de begraafplaats van Segula.

Duizenden rouwenden nemen deel aan de begrafenis van Rabbi Achiad Ettinger van Eli, die gisteren werd vermoord in de terreuraanslag in het Ariel-gebied en vanochtend stierf aan zijn wonden.

"Rabbi Achiad, je bent een held en een krijger Je bent een held en een krijger die dacht aan het volk van Israël, je bent een afgezant van de Israëlische natie, iedereen zal van je leren hoe je moet streven naar contact, hoe helden vallen, je bent een held ", zei Eli Rabbi Avraham Shiller. "Je bent een held in de liefde van Israël om goede Joden te sterken die het volhouden in Zuid-Tel Aviv."

"Een grote en bittere kreet: hoe zal Tamar zelf 12 kinderen opvoeden? Hoe zal ze alleen naar de bruiloftskoepel leiden? Hoe verliest een ouder een zoon nadat ze al een schoonzoon zijn kwijtgeraakt." Neve Sha'ar buurt verloor zijn leraar, een grote en bittere kreet, "voegde Rabbi Schiller eraan toe.


Arutz Sheva7

____________________________

ENGLISH:
Rabbi Achiad Ettinger, murdered in Samaria attack, accompanied by thousands in Eli; funeral procession will continue to Segula cemetery.

Thousands of mourners are taking part in the funeral of Rabbi Achiad Ettinger of Eli, who was murdered in the terror attack in the Ariel area yesterday and this morning died of his wounds.

"Rabbi Achiad, you're a hero and a warrior. You're a hero and a warrior who thought about the people of Israel, you are an emissary of the Israeli nation, everyone will learn from you how to strive to contact, how heroes fall; you're a hero," said Eli Rabbi Avraham Shiller. "You are a hero in the love of Israel to strengthen good Jews who are holding out in South Tel Aviv."

"A great and bitter cry: How will Tamar raise 12 children by herself? How will she lead them to the wedding canopy alone? How does a parent loses a son after they have already lost a son-in-law. Neve Sha'ar neighborhood lost its teacher. A great and bitter cry," Rabbi Schiller added.Arutz Sheva7