18 maart 2019

2019-03-18:23.00: De heroïsche rabbijn ging terug om een terrorist ui te schakelen. - Heroic rabbi who turned back to shoot terrorist

Rabbi Ahiad Ettinger (Chabad.org/News)

De heroïsche rabbijn Rabbi Ettinger, vader van 12 kinderen, keerde terug om een terrorist uit te schakelen en sterft een dag na de aanval. aan zijn verwondingen. 

Door David Isaac, World Israel News

Rabbi Ahiad Ettinger is het tweede slachtoffer die stierf door toedoen van een terrorist, die zondag IDF-soldaten en burgers in Samaria aanviel.

Ettinger, 47 jaar, die tijdens de aanval in zijn auto zat op de Ariel-kruising, trok zijn wapen en stond op het punt om op de terrorist te schieten, toen hij door kogels in het hoofd werd getroffen.

In een heroïsche daad keerde de rabbijn terug naar de plaats van het schiet incident, om te proberen de terrorist uit te schakelen, maar werd tijdens de poging gedood.

Een goede vriend van Ettinger vertelde Ynet nieuws: "In een split second" nam hij een beslissing en besloot hij terug te gaan naar de plaats van het schiet incident, trok zijn wapen en probeerde de vijand uit te schakelen. Helaas schoot de terrorist hem eerst neer. Hij zag dat iemand op het punt stond verwond te raken en hij ging helpen. Dat is wat hij zijn hele leven heeft gedaan. '

Ettinger laat een vrouw en 12 kinderen achter, in de leeftijd van één tot en met 22. Eén kind dient in een elite van een IDF-eenheid, volgens rapporten.

De familie Ettinger dankte de staf van het Beilinson-ziekenhuis, de veiligheidsmensen van Samaria en "al het volk van Israël die baden voor zijn genezing." Ze zei, dat zijn organen zouden gedoneerd worden om anderen te helpen.

Premier Benjamin Netanyahu zei: "Het volk van Israël treurt vandaag over de moord op Rabbi Achad Ettinger. Ik wil zijn familie condoleren in deze moeilijke tijd."

Rabbi Ettinger leidde de "Oz en Emunah Yeshiva" in het zuiden van Tel Aviv, een gebied met veel nood omwille van het grote aantal Afrikaanse immigranten. Zijn studenten kwamen na de dood van de rabbijn bijeen in de synagoge om hem te gedenken, zo meldt Ynet.

"De rabbijn besteedde zijn volle aandacht aan iedereen die een probleem had," zei iemand, volgens Ynet. Hij "was bescheiden en attent. Hij luisterde altijd naar andere meningen en hij had het vermogen om naar de waarheid te streven. '

Rabbi Ettinger woonde in de stad Eli in Samaria

Bron: Ynet

________________________________

ENGLISH:

Heroic rabbi, father of 12, who turned back to shoot terrorist dies from his wounds. Rabbi Ettinger, a father of 12, perished from a head wound a day after the attack.

By David Isaac, World Israel News

Rabbi Ahiad Ettinger is the second victim to die at the hands of the terrorist, who attacked IDF soldiers and civilians in Samaria on Sunday.

Ettinger, 47, who was in his car at the Ariel junction during the attack, drew his weapon and was about to fire at the terrorist when he was struck in the head by bullets.

In a heroic act, the rabbi apparently turned back to the site of the shooting to try and stop the terrorist but was killed in the attempt.

A close friend of Ettinger told Ynet news, “In a split moment’s decision, he decided to turn around and return to the scene of the incident, drew his weapon and tried to neutralize the enemy. Unfortunately, the terrorist shot him first. He saw that a Jew was about to be hurt and he went to help. That’s what he did all his life.”

Ettinger leaves behind a wife and 12 children, ages one to 22. One child serves in an elite IDF unit, according to reports.

The Ettinger family, in announcing his death, thanked the staff of Beilinson hospital, the security people of Samaria and “all the people of Israel who prayed for his healing.” They said they will donate his organs to help others.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said: “The people of Israel mourn today the murder of Rabbi Achad Ettinger, I wish to send condolences to his family at this difficult time.”

Rabbi Ettinger headed the “Oz and Emunah Yeshiva” in south Tel Aviv, an area facing distress due to the large number of African immigrants. His students gathered in the synagogue after the rabbi’s death and remembered him, Ynet reports.

“The rabbi gave his full attention to anyone who had a problem,” said one, according to Ynet. He “was modest and thoughtful, he wasn’t stubborn. He always knew how to hear other opinions, and he had the ability to strive for the truth.”

Rabbi Ettinger lived in the town of Eli in Samaria.

Credits; Ynet