25 maart 2019

2019-03-25 10.10: TEL AVIV: Overzicht van de aanval: gewonde familie, huis verwoest en vier dode huisdieren - The scene of the attack: Wounded family, destroyed home and four dead pets

De scène van de aanval (Foto: Kobi Tamam)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Inwoners van de regio Sharon werden een ongeveer om ca. 5 uur 's ochtends door het luchtalarm ijlings gewekt, een geluid dat ze bijna vijf jaar lang niet hadden gehoord, en terwijl ze hun beveiligde ruimtes opzochten, voor één huishouden, was de nachtmerrie nog maar net begonnen

Ynet | Gepubliceerd: 03.25.19, 10:15

Honderdduizenden mensen in de omgeving van Sharon werden om 05:18 uur door het luchtalarm opgeschrikt om naar hun beveiligde ruimtes te rennen, terwijl de sirenes over de regio loeiden.

Een raket, afgevuurd vanuit de Gazastrook, minstens 80 kilometer ver, sloeg in bij Moshav Mishmeret, waar buurtbewoners geen sirene hadden gehoord sinds Operatie Protective Edge in 2014. Voor één familie was de nachtmerrie nog maar net begonnen, want de raket trof hun huis, waardoor zeven mensen gewond raakten en hun vier honden gedood werden.

De scène van de aanval (Foto: AFP)

De raket sloeg door het dak van het huis heen en explodeerde op de grond, waardoor een krater in de grond ontstond. De granaatscherven vlogen door alle delen van het huis. De raket zat vast in de grond en de veiligheidstroepen probeerden deze eruit te halen.

 

Beelden van de raketaanval toonden enorme vernietiging. Delen van het huis stortten in. Vanuit de slaapkamer werd de wieg van de baby met tegels en daksingles naar buiten gedragen. Reddingstroepen die aankwamen, begonnen delen van het gebouw te slopen.

Robert Wolf, de eigenaar van het getroffen huis, door een Gaza-raket, onderzoekt de schade,  na zijn ontslag uit het ziekenhuis (Foto: Dana Kopel)

Volgens minister van Financiën Moshe Kahlon, die de plaats van de aanval bezocht, gelooft dat hun beveiligde ruimte het leven van het gezin heeft gered.

De scène van de raketaanval (Foto: Kobi Tamam)

Smadar Castelnovo, een inwoner van Mishmeret, die tegenover het verwoeste huis woont, zei dat ze kort na 5 uur 's ochtends gewekt werden.

De scène van de aanval (Foto: Yair Sagi)

"We hoorden de sirenes en we dachten niet dat het iets was, maar mijn dochter dwong ons in de beveiligde ruimte te gaan", zei Castelnovo, nog steeds in haar pyjama.

De gewonden evacueren na de raketaanval (Foto: Yair Sagi)  

"Mijn dochter was boos omdat we de hond hadden achtergelaten. We gingen terug om de hond te halen en zodra we weer naar binnen waren, was er een enorme luide dreun", zei Castelnovo.

Castelnovo.De scène van de aanval (Photo: AP)

Islamitische Jihad had reeds aangekondigd dat "Israëls misdaden tegen de gevangenen (beveiliging) de situatie zou veranderen," - verwijzend naar het besluit van Israël om de signalen van de celtelefoon, die binnengesmokkeld zijn, te storen. Een korte tijd later werd de raket gelanceerd vanaf de Gaza-strook.

Bron: Ynet

_______________________________________

ENGLISH:
Residents of the Sharon region were awoken a little after 5am by air raid sirens - a sound they had not heard for almost five years - and while they scrambled for their secure rooms, for one household, the nightmare was just beginning

Ynet|Published:  03.25.19 , 10:15

Hundreds of thousands of people in the Sharon area were woken up at 5:18am to rush to their secure rooms as sirens wailed across the region. A rocket fired from the Gaza Strip - at least 80 kilometers – landed in Moshav Mishmeret, where local residents had not heard a siren since Operation Protective Edge in 2014.
 
For one family, the nightmare was just beginning, for the rocket struck their home directly, leaving seven people wounded and killing their four family dogs.

The scene of the attack   (Photo: AFP)  

The rocket smashed through the roof of the house and exploded on the floor, creating a crater in the ground and sending the shrapnel flying through all areas of the house. The rocket was stuck in the ground and efforts were being made by the security forces to extract it. 

 

Images from the scene of the rocket strike showed massive destruction. Parts of the house collapsed, showering a bedroom and the baby's crib inside with tiles and shingles. Rescue forces who arrived the scene began destroying parts of the building.

Robert Wolf, center, the owner of the home hit by a Gaza rocket surveys the damage, apparently after his release from hospital (Photo: Dana Kopel) 

According to Finance Minister Moshe Kahlon, who visited the scene of the attack, the family believes that their secure room saved their lives.

The scene of the rocket strike (Photo: Kobi Tamam)

Smadar Castelnovo, a Mishmeret resident who lives opposite the destroyed house, said they were woken up shortly after 5am.

The scene of the attack   (Photo: Yair Sagi)

"We heard the siren and we didn't think it was anything, but my daughter made us go into the reinforced room," said Castelnovo, still in her pajamas.

Evacuating the wounded after the rocket strike (Photo: Yair Sagi)

"My daughter was upset because we had left the dog out. We went out to get the dog and as soon as we went back in there was a very loud boom," Castelnovo said.
 

The scene of the attack (Photo: AP)

Islamic Jihad had already announced that "Israel's crimes against the (security) prisoners would change the situation," referring to Israel's decision to jam the signals of cell phone smuggled into its jails - and a short time later the rocket was launched from the Gaza Strip.

Cfredits: News