26 maart 2019

2019-03-26-17.00: Actie tegen Israëlische wijn bij de HEMA mislukt: #tipvanMieke - Campaign against Israeli wine at HEMA failed: #tipvanMieke

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Wat bedoeld had moeten zijn om Israelische wijnen uit de schappen bij de Hema te krijgen, is uitgelopen op een run op de drank uit Israel. Met de door CIDI gedeelde hashtag #tipvanMieke delen liefhebbers van de wijn uit de heuvels van Judea trots hun aankoop op sociale media, in reactie op een vraag over de plaats van herkomst door een BDS-activiste.

Anti-Israelactivist Mieke Zagt zag gisteren tot haar schrik wijnen uit Israel in de schappen van de HEMA. Hierop snelde ze zich naar Twitter om bij de Nederlandse winkelketen het volgende neer te leggen: “Zowel Efrat als de Judean Hills liggen in bezet Palestijns gebied. Efrat is een illegale Israelische kolonie. Kunt u de bestemming controleren?” 

De heuvels van Judea liggen echter niet geheel in betwist gebied. Zo valt het gebied ten westen van Jeruzalem ook onder Judea. Deze nuance was aan Zagt echter niet besteed. Haar vraag aan HEMA had dan ook niet het gehoopte effect: in plaats van dat de wijn in de verdomhoek werd gezet, ontstonden er oproepen om deze drank uit Israel juist wel te kopen, veelal onder de hashtag #tipvanMieke. Na onderzoek kwam ook de HEMA tot de conclusie dat de wijn niet uit betwist gebied maar uit een kibboets ten westen van Jeruzalem komt.

Het CIDI riep op tot het plaatsen van foto’s van aankopen van de wijn uit de Judean Hills met de hashtag, waar veel respons op kwam. De hashtag is zelfs trending op Twitter geworden. Hieronder een aantal voorbeelden van tweets met plaatjes van de wijn en de hashtag #tipvanMieke:

Bron CIDI

_______________________________________
ENGLISH (Google Translate)
What should have been intended to get Israeli wines from the shelves at the Hema resulted in a run on the drink from Israel. With the hashtag #tipvanMieke shared by CIDI, wine enthusiasts from the hills of Judea proudly share their purchase on social media, in response to a question about the place of origin by a BDS activist.

Anti-Israel activist Mieke Zagt was shocked to see yesterday wines from Israel on the shelves of HEMA. She then rushed to Twitter to submit the following to the Dutch retail chain: “Both Efrat and the Judean Hills are in occupied Palestinian territory. Efrat is an illegal Israeli colony. Can you check the destination? "

The hills of Judea, however, are not entirely in disputed territory. Thus the area to the west of Jerusalem also falls under Judea. However, this nuance was not devoted to Zagt. Her question to HEMA therefore did not have the desired effect: instead of putting the wine in the damn corner, calls arose to buy this drink from Israel, often under the hashtag #tipvanMieke. After investigation, HEMA also came to the conclusion that the wine does not come from disputed territory but from a kibbutz west of Jerusalem.

The CIDI called for the placement of photos of purchases of the Judean Hills wine with the hashtag, which received a lot of response. The hashtag has even become trending on Twitter. Below some examples of tweets with images of the wine and the hashtag #tipvanMieke:

Credits CIDI