30 maart 2019

2019-03-30-12.35: IDF schiet bij de militaire post van Hamas in het noorden van Gaza - IDF fires at Hamas military post in northern Gaza


(illustration) 
IDF Spokesperson's Uni

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Bron Aruts Sheva7

IDF valt de militaire post van Hamas aan, nadat terroristen explosieven naar het veiligheidshek hebben gegooid.

Op vrijdagavond viel een IDF-tank een militaire post van Hamas in de noordelijke Gazastrook aan, bevestigde de IDF woordvoerder.

De aanval was in antwoord op explosieven, die s'avonds door terroristen bij de veiligheidsomheining langs de grens van Gaza waren geworpen.

Eerder, openden zowat 200 terroristen het vuur met een aantal schoten vanaf het grenshek in het noorden van Gaza naar de Israëlische soldaten.

Ongeveer 500 explosieven en granaten werden naar het hek en de Israëlische troepen gegooid. Er vielen geen slachtoffers onder de IDF-soldaten.

IDF tanks head to Gaza border

Het geweld langs de grens met Gaza was de laatste tijdens de wekelijkse rellen, de "March of the Return", die sinds 30 maart 2018 elke vrijdag plaatsvinden.

Gazaanse terroristen zijn van plan om op zaterdag nog meer rellen te organiseren, omdat ze zowel de eenjarige verjaardag van de "March of the Return" protesten als ook van de Land Day vieren.
Eerder richtte het hoofd van het coördinatie- en verbindingsbestuur in Gaza, kolonel Iyad Sarhan, zich rechtstreeks tot de inwoners van Gaza en riep hen op zich te distantiëren van de elementen en terreurdaden.

De gewelddadige rellen gingen op vrijdag door, ondanks eerdere berichten dat Israël en Hamas, met Egyptische bemiddeling, voorlopige afspraken hadden gemaakt over het herstel van de rust langs de grens met Gaza.

__________________

ENGLISH

Credits: Artutz Sheva7

IDF attacks Hamas military post after terrorists throw explosive devices at the security fence along the Gaza border.

An IDF tank on Friday evening attacked a Hamas military post in the northern Gaza Strip, the IDF Spokesperson’s Unit confirmed.

The attack was in response to explosive devices that had been thrown by terrorists at the security fence along the Gaza border during the evening.

Earlier, some 200 terrorists opened fire at the border fence in northern Gaza and also fired a number of shots at Israeli forces.

About 500 explosives and grenades were thrown towards the fence and the Israeli troops. There were no casualties among the IDF soldiers.

IDF tanks head to Gaza border

The violence along the Gaza border was the latest in the weekly riots, dubbed the “March of the Return”, which have going on every Friday since March 30, 2018.

Gazan terrorists are planning additional riots on Saturday, as they mark the one-year anniversary of the “March of the Return” protests as well as Land Day.

Earlier, the head of the Coordination and Liaison Administration in Gaza, Colonel Iyad Sarhan, directly addressed the residents of Gaza and called on them to distance themselves from the elements and acts of terror.

The violent riots continued on Friday despite earlier reports that Israel and Hamas, with Egyptian mediation, had reached preliminary agreements on restoring calm along the Gaza border.