01 april 2019

2019-04-01-23.30: Palestijnse Islamitische Jihad beramen een grote aanval op Israël - Palestinian Islamic Jihad plans major attack on Israel

Gemaskerde strijders van de militaire vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad "Saraya Al-Quds" of "Jeruzalem Brigades" nemen deel aan een militaire oefening.
Masked fighters from the Palestinian Islamic Jihad's military wing "Saraya Al-Quds" or "Jerusalem Brigades" take part in a military drill. Photo Credit: Abed Rahim Khatib / Flash 90

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Door Hana Levi Julian - 26 Adar II 5779 - 1 april 2019
Bron: JewishPress

De IDF gelooft dat de door Iran gesteunde Palestijnse islamitische Jihad-terreurgroep (PIJ) in Gaza van plan is in de komende uren of dagen een grote aanval - of een reeks aanvallen - op Israël uit te voeren.

De oefeningen zijn blijkbaar een poging om de "rust" tussen Israël en de regerende Hamas-terreurorganisatie in Gaza, die door Egyptische en VN-bemiddelaars is uitgewerkt, te verstoren.

PIJ-agenten blijken richtlijnen uit te voeren, die zij ontvingen van Iran of van het kantoor in Beiroet van PIJ-leider Ziyad Nahala. PIJ-terroristen waren volgens de IDF verantwoordelijk voor de vijf raketten die zondagmorgen op Zuid-Israël werden afgevuurd.

De Israëlische veiligheidsambtenaren ontdekten op Maandag ongebruikelijke activiteiten door PIJ arbeiders bij  verschillende plaatsen langs de de omheining met Gaza. Het veiligheidspersoneel vermoeden dat de terroristen explosieven hebben kunnen planten, in een poging om het hek te beschadigen of het plaatsen van raketlanceerders. Zij voegden toe, dat het bleek dat Hamas niet bewust was van de activiteiten.

_________________________
ENGLISH

By Hana Levi Julian - 26 Adar II 5779 – April 1, 2019
Credits: JewishPress

The IDF says it believes the Iranian-backed Palestinian Islamic Jihad terrorist group in Gaza is planning a major attack – or a series of attacks – on Israel in the coming hours or days.

The move is apparently a bid to scrap the “calm” between Israel and Gaza’s ruling Hamas terrorist organisation, worked out by Egyptian and United Nations mediators.

PIJ operatives appear to be carrying out directives received either from Iran, or from the Beirut office of PIJ leader Ziyad Nahala. PIJ terrorists were responsible for the five rockets that were fired at southern Israel on Sunday morning, according to the IDF.

Israeli security officials said they spotted unusual activity by PIJ operatives at several different locations along the Gaza border security fence during the day on Monday. Security personnel said the terrorists may have been planting explosives, attempting to damage the fence or setting up rocket launchers. They added that it appeared that Hamas was unaware of the activities.