07 april 2019

2019-04-07-13.30: Netanyahu belooft: Ik zal “soevereiniteit” toekennen aan Judea, Samaria - Netanyahu promises: I'll apply sovereignty to Judea, Samaria

PM Binyamin Netanyahu.    Photo: Tomer Neuberg/Flash9

Nederlands - English

NEDERLANDS:
PM Netanyahu doet een beroep op de rechtervleugel om Likud te steunen, waarschuwt dat een groot gat de rechtse regering kan verhinderen.

De Israëlische Eerste minister Binyamin Netanyahu op  vertelde  zaterdagavond op Kanaal 12, dat als hij de volgende regering leidt, hij met ,,alle rechtse partijen" zal werken.

"Er is een hiaat van vier Knesset zetels tussen ons en de Blauwe en Witte partij," verklaarde Netanyahu. "De ,,Likud kiezers"  zijn zelfingenomen. Als (Blauwe en Witte leiders Benny Gantz en MK Yair Lapid door 4,5,6,6,7 zetels Knesset leiden, is het duidelijk dat de Voorzitter hen zal vragen om de volgende regering te vormen.

"Ik zal alle rechtse partijen binnenhalen. Iedereen die een risico wil nemen, wil niet naar mij luisteren. In 2015 hebben ze naar mij geluisterd, dus heb ik gewonnen.

Netanyahu beloofde ook om “soevereiniteit” toe te kennen aan Judea en Samaria.

"Ja, ik zal “soevereiniteit” toekennen. Ik zal geen onderscheid maken tussen de grote nederzettingen en de geïsoleerde nederzettingen. En ook: Ik ga Khan al-Ahmar zeer binnenkort evacueren".

Een jaar geleden besliste het Hooggerechtshof dat de illegale bedoeïennederzetting van Khan al-Ahmar geëvacueerd moet worden. Ondanks expliciete toezeggingen van de staat om de buitenpost van Khan al-Ahmar tegen juni 2018 te verplaatsen, is dit tot op heden echter nog niet gebeurd, en er is geen duidelijke verwachting of en wanneer het zal gebeuren.

Wanneer gevraagd wordt naar het debat tussen hemzelf en Gantz, zei Netanyahu: "Zij (Gantz en Lapid) zouden onderling moeten beslissen wie als eerste minister zal dienen. Ik debatteer niet met een halve minister-president.

Bron: AruthSheva7

___________________________________

ENGLISH
PM Netanyahu calls on right-wing to support Likud, warns large gap may prevent right-wing government.

Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu on Saturday evening told Channel 12 that if he leads the next government, he will work with "all the right-wing parties."

"There's a gap of four Knesset seats between us and the Blue and White party," Netanyahu said. "Likud voters are complacent. If [Blue and White leaders Benny] Gantz and [MK Yair] Lapid are leading by 4,5,6,7 Knesset seats, it's obvious that the President will ask them to form the next government."

"I will bring in all the right-wing parties. Anyone who wants to take a risk won't listen to me. In 2015 they listened to me, so I won."

Netanyahu also promised to apply sovereignty to Judea and Samaria.

"Yes, I'll apply sovereignty. I don't separate the large [settlement] blocs from the isolated points (settlements - ed.). And also: I'm going to evacuate Khan al-Ahmar very soon."

One year ago, the Supreme Court ruled that the illegal Bedouin settlement of Khan al-Ahmar be evacuated. However, despite explicit commitments by the State to act to relocate the Khan al-Ahmar outpost by June 2018, this has not been done to date, and there is no clear expectation if/when it will happen.

When asked about the debate between himself and Gantz, Netanyahu said, "They (Gantz and Lapid) should decide between themselves who will serve as prime minister. I don't argue with half a prime minister."

Credtis: ArutzSheva7