10 april 2019

2019-04-10-11.50:Netanyahu en Gantz verklaren beiden de overwinning - Netanyahu and Gantz both declare victory.

Benny Gantz, left (links), and Prime Minister Benjamin Netanyahu, right (rechts) 
(Gili Yaari, Yonatan Sindel/Flash90)

Door: World Israel News Staff

Nun de stembureaus in Israël gesloten zijn, tonen de exit polls, dat de partijen van Netanyahu en Gantz nek-aan-nek liggen, terwijl de nieuwe partijen, de drempel om de Knesset binnen te komen, niet gehaald hebben.

Nadat de opiniepeilingen op Dinsdag avond sloten, voorspelde de media een spannende finish tussen de Likud Partij van Benjamin Netanyahu en zijn primaire uitdager Benny Gantz's van 'Blauw en Wit' fractie.

Netanyahu eiste de overwinning op via een tweet: ,,Het rechtse blok geleid door de Likud heeft een duidelijke overwinning behaald. Ik bedank de burgers van Israël voor hun vertrouwen. Ik zal vanavond beginnen met het vormen van een rechtse regering met onze vanzelfsprekende partners".

'Blauw en Wit' verklaarde ook de overwinning behaald te hebben, met de mededeling: "We hebben gewonnen! Het Israëlische publiek heeft zijn zegje gedaan!".

Volgens de Israëlische Kan-nieuwsenquête zal Likud 36 zetels krijgen, terwijl 'Blauw en Wit' 37 zetels zullen krijgen.

Ondertussen, toonde de opiniepeiling van Kanaal 13, dat Likud 36 zetel en 'Blauw en Wit', ook 36 zetels veroverde.

Tot slot toonde de opiniepeiling van Kanaal 12, dat  'Blauw en Wit' van Gantz 37 zetels krijgen en de Likud van Netanyahu slechts 33 zetels.
 
Een van de grootste verhalen van de avond was, de voorspelde mislukking van twee nieuwe partijen, het nieuwe recht, onder leiding van Naftali Bennett en Ayelet Shaked, en Moshe Feiglin's Zehut partij. Ze voldoen niet aan de minimumdrempel van stemmen, die nodig zijn om de Knesset binnen te komen. Als na de definitieve telling blijkt, dat de exit polls correct waren, betekent dit, dat de nieuwe rechtse leiders, Zehut buiten de volgende regering zullen worden gehouden, ongeacht wie belast wordt met de vorming van de regering of wie de eerste minister worden.

Niettegenstaande het aantal stemmen, sprak Bennett de hoop uit, dat zijn partij de Knesset zou halen, nadat de stemmen van de IDF-soldaten zijn geteld. "Wij hebben altijd voor de soldaten gezorgd en nu zullen zij voor ons zorgen", aldus Bennett, volgens de Jeruzalem Post. "Het Nieuw Rechts zal voorbijgaan, we moeten gewoon geduld hebben", zegt Bennett. "Wij geloven in onze weg en we zullen slagen", voegde hij eraan toe.

De partij van Feiglin, Zehut, was een moloch tijdens de campagne geweest, met zijn leider die zelfs met een potentiële ,,koningmaker." werd vergeleken. De peilingen van de voorverkiezing gaven de libertaire, pro-cannabispartij mogelijk vijf zetels in de Knesset.

Feiglin's Partij, Zehut, was tijdens de campagne een moloch geweest, waarbij de leider zelfs een potentiële "koningin" werd genoemd. Voor-verkiezingen peilingen gaven de vrijzinnige, pro-cannabis partij de mogelijkheid van vijf zetels in de Knesset.

"Niemand weet vanavond of Zehut in of uit is, en het is mogelijk dat we het zelfs morgen nog niet weten", aldus Feiglin na de sluiting van de stembureaus op dinsdag, aldus de Post.

Vanaf dinsdagavond worden de stemmen nog steeds geteld en de eindresultaten waren nog niet bekend.

Vertaald met hulp van www.DeepL.com/Translator

_
____________________________________
ENGLISH:

By World Israel News Staff

As voting stations in Israel are closed, exit polls show the parties of Netanyahu and Gantz nearly neck and neck, while newer upstart parties appear to have missed the threshold to enter the Knesset.

As the polls officially closed on Tuesday evening, Israel media outlets predicted a tight finish for Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud Party and his primary challenger Benny Gantz’s Blue and White faction.

Netanyahu claimed victory, tweeting, “The right-wing bloc led by the Likud won a clear victory. I thank the citizens of Israel for their trust. I will begin forming a right-wing government with our natural partners tonight.”

Blue and White also declared victory, posting, “We won! The Israeli public has had its say!”

According to Israel’s Kan news’ exit poll, Likud will take 36 seats, while Blue and White will end up with 37 seats.

Meanwhile, Channel 13‘s poll showed Likud capturing 36 seats, and Blue and White also garnering 36 seats.

Finally, Channel 12’s poll showed Gantz’s Blue and White taking 37 seats, and Netanyahu’s Likud getting only 33 seats.

One of the biggest stories of the evening was the predicted failure of two new parties, the New Right, headed by Naftali Bennett and Ayelet Shaked, and Moshe Feiglin’s Zehut party, to meet the minimum threshold of votes needed to enter the Knesset. If the final tally proves that exit polls were correct, this means the New Right and Zehut will be left out of the next government, regardless of who is tasked with forming the government or who is named prime minister.

Notwithstanding poll numbers, Bennett expressed hope his party would make it into the Knesset after IDF soldiers’ votes are tallied.

“We have always taken care of the soldiers and now they will take care of us,” Bennett commented, according to the Jerusalem Post.

“The New Right will pass, and it will pass very nicely, we just need to be patient,” Bennett said. “We believe in our path and we will succeed,” he added.

Feiglin’s party, Zehut, had been a juggernaut during the campaign, with its leader even being dubbed a potential “kingmaker.” Pre-election polls gave the libertarian, pro-cannabis party a possible five seats in the Knesset.

“Nobody knows this evening whether Zehut is in or out, and it’s possible that even tomorrow we won’t know,” said Feiglin after voting stations closed on Tuesday, the Post reported.

As of Tuesday evening, votes were still being counted and final results had not been announced.