11 april 2019

2019-04-11-14.30: IDF arresteert 19 gezochte terroristen en verijdelt verscheidene aanslagen nabij Jeruzalem - IDF arrests 19 wanted terrorists and foils several attacks near Jerusalem

beeldbron: screenshot BTN - picture source: screenshot BTN

Nederlands - English

NEDERLANDS

Bron: Brabosch

Plaatje hierboven: woensdag, 10 april 2019. Een jonge Palestijnse vrouw werd geneutraliseerd en gearresteerd nadat zij gewapend met een mes een bewaker had aangevallen aan het controlepunt a-Za’ayyim nabij Jeruzalem 

De IDF arresteerde 19 islamitische terroristen ’s nachts in Judea, Samaria en de Jordaanvallei, die gezocht werden voor betrokkenheid bij terrorisme en gewelddaden gericht tegen burgers en veiligheidspersoneel. De terroristen werden overgedragen aan veiligheidsagentschappen voor verder onderzoek.

Daarnaast namen de IDF, de grenspolitie en de Israëlische politie deel aan een voortdurende campagne tegen illegale wapens in de gebieden van de regionale Brigade van Menashe in Samaria en namen ze een lokaal gemaakt ‘Carlo’ machinepistool en andere wapens in beslag.

Gisteren probeerden moslimterroristen Joden te vermoorden door een pijpbom te gooien naar een bus die langs het Arabische dorp Jensafout op de weg Qalqiliya-Shechem in Samaria reed. De bom ontplofte niet. Er waren geen gewonden maar de bus was beschadigd.

In een ander incident werd een met een mes-zwaaiende vrouwelijke moslimterrorist geneutraliseerd en gearresteerd nadat zij een bewaker had aangevallen bij het controlepunt a-Za’ayyim bij Jeruzalem (plaatje bovenaan).

Eerder op dinsdag 9 april arresteerde IDF-soldaten ’s nachts twee Palestijnse terroristen in Judea en Samaria, die gezocht werden voor betrokkenheid bij terrorisme en gewelddaden gericht tegen burgers en veiligheidspersoneel. Als onderdeel van een voortdurende campagne tegen illegale wapens namen de IDF-soldaten en de grenspolitie een pistool in beslag.

Ook op dinsdag hebben de IDF en de grenspolitie een poging ondermijnd om wapens van de Palestijnse Autoriteit naar Israël te smokkelen. Een chauffeur en een moslimterrorist die met zijn vrouw, een jong kind en een baby reisde, werden gearresteerd na M-16’s, 15 cartridges en honderden kogels van 5,56 mm in hun auto (plaatje hieronder).

In beslag genomen vuurwapens


_____________________________

ENGLISH

Credits: Brabosch

Picture at the top: Wednesday, April 10, 2019. A young Palestinian woman was neutralised and arrested after she had armed herself with a knife and attacked a guard at the a-Za'ayyim checkpoint near Jerusalem.

The IDF arrested 19 Islamic terrorists at night in Judea, Samaria and the Jordan Valley, who were wanted for involvement in terrorism and acts of violence directed against civilians and security personnel. The terrorists were transferred to security agencies for further investigation.

In addition, the IDF, border police and Israeli police participated in a continuous campaign against illegal weapons in the areas of the Menashe Regional Brigade in Samaria and confiscated a locally made 'Carlo' machine gun and other weapons.

Yesterday Muslim terrorists tried to kill Jews by throwing a pipe bomb at a bus passing the Arab village of Jensafout on the Qalqiliya-Shechem road in Samaria. The bomb did not explode. There were no wounded but the bus was damaged.

In another incident a knife waving female muslim terrorist was neutralised and arrested after she had attacked a guard at the a-Za'ayyim checkpoint in Jerusalem (picture above).

Earlier on Tuesday 9 April, IDF soldiers arrested at night two Palestinian terrorists in Judea and Samaria, who were wanted for involvement in terrorism and acts of violence directed against civilians and security personnel. As part of a continuing campaign against illegal weapons, IDF soldiers and border police confiscated a gun.

Also on Tuesday, the IDF and border police undermined an attempt to smuggle weapons from the Palestinian Authority to Israel. A driver and a Muslim terrorist travelling with his wife, a young child and a baby were arrested after M-16s, 15 cartridges and hundreds of 5.56 mm bullets in their cars (picture below).

Confiscated firearms

Translated with www.DeepL.com/Translator