02 mei 2019

2019-05-02-14.30:IAF-reactie op terreurballonnen beantwoord met raketaanval - IAF response to terror balloons answered with rocket attack

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

Afgelopen nacht heeft de Israelische luchtmacht een vergeldingsaanval uitgevoerd op posities van Hamas in het noorden van de Gazastrook, in antwoord op de tientallen terreurballonnen die die dag waren opgelaten. Hierop werden vanuit de kustenclave twee raketten op Israel afgevuurd.

Gisteren werden tientallen ballonnen met ontstekingen en explosieven in Gaza opgelaten. Hierdoor ontstonden een aantal branden in het zuiden van Israel.

In antwoord op de branden, voerde de Israelische luchtmacht afgelopen nacht om half vier een aanval uit op posities van Hamas in het noorden van de kustenclave. De IDF houdt de terreurbeweging, die sinds 2007 Gaza de facto bestuurt, verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de landstrook plaatsvindt. Verschillende jongerenbewegingen die zich bezighouden met het oplaten van ballonnen, worden overigens gesteund door Hamas en andere militante facties in Gaza.

Om iets na half zes ’s ochtends ging het luchtalarm af in Alumim en Nachal Oz, twee dorpen in het zuiden van Israel in de buurt van Gaza. Twee raketten waren vanuit de kustenclave op de Joodse staat afgevuurd. De projectielen zijn in open velden terechtgekomen en er is geen sprake van gewonden. 

Het oplaten van terreurballonnen en de raketaanval volgen op een eerdere provocatie. Eerder deze week werd een raket vanuit Gaza gelanceerd die voor de kust van Israel neerkwam. Volgens de IDF was het projectiel afgevuurd door Islamitische Jihad. De door Iran gesteunde terreurbeweging zou trachten de relatieve rust in de regio te verstoren, aldus het Israelische leger. Uit voorzorg zijn deze week extra Iron Dome luchtafweersystemen in zuid- en centraal Israel ingezet.____________________________________________
ENGLISH

By: ELKAN VAN DER RAAF - CIDI.nl

Last night, the Israeli Air Force carried out a reprisal attack on positions of Hamas in northern Gaza, in response to the dozens of terror balloons that had been released that day. Two rockets were fired at Israel from the coastal enclave.

Yesterday dozens of balloons with ignitions and explosives were released in Gaza. This caused a number of fires in southern Israel.

In response to the fires, the Israeli Air Force attacked Hamas positions in the north of the coastal enclave last night at half past three. The IDF holds the terrorist movement, which since 2007 has been controlling Gaza de facto, responsible for everything that takes place in and from the country lane. Various youth movements involved in the release of balloons are, incidentally, supported by Hamas and other militant factions in Gaza.

At around half past five in the morning the air alarm went off in Alumim and Nachal Oz, two villages in southern Israel near Gaza. Two rockets were fired at the Jewish state from the coastal enclave. The projectiles have ended up in open fields and there are no injuries.

The release of terror balloons and the rocket attack follow an earlier provocation. Earlier this week a rocket was launched from Gaza that landed off the coast of Israel. According to the IDF, the projectile was fired by Islamic Jihad. The terrorist movement supported by Iran would try to disrupt the relative calm in the region, according to the Israeli army. As a precaution, additional Iron Dome anti-aircraft systems were deployed in southern and central Israel this week.