02 mei 2019

2019-05-02-17.00: Rechter verbiedt lawaaiprotest tijdens Dodenherdenking op de Dam - Judge prohibits noise protests during Remembrance Day on the Dam in The Netherlands

Overzicht van het Nationale Monument op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking in 2017. © ANP

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Met dank aan Bron: Trouw.nl

Het aangekondigde lawaaiprotest tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam mag niet doorgaan. Dat oordeelde de rechter van de rechtbank in Amsterdam donderdag in een kort geding

Organisator Rogier Meijerink van #Geen4MeiVoorMij had aanvankelijk een lawaaidemonstratie aangekondigd tijdens de twee minuten stilte. Daar zag hij later toch vanaf. In plaats daarvan wilde hij twee minuten voor 20.00 uur een mobiel luchtalarm af laten gaan, om vervolgens in stilte te vertrekken. Maar ook dit plan werd door de gemeente afgewezen.

Geen4MeiVoorMij vindt dat Nederland op 4 mei oorlogsmisdadigers herdenkt, omdat tijdens Dodenherdenking ook de Nederlandse militairen herdacht worden die vochten in Nederlands-Indië. Bovendien, vindt de groep, moet Nederland ook de slachtoffers herdenken die in de voormalige kolonie omkwamen door Nederlands optreden.

De actievoerder, die verwacht dat er zo'n honderd tot driehonderd medebetogers komen, zei al voorafgaand aan de uitspraak dat hij zich niet laat weerhouden door de uitspraak van de rechtbank. 

"We laten ons niet leiden door wat een koloniaal instituut als de rechtbank ervan vindt". zei hij. "We gaan ons mengen onder het publiek en geluid maken. Als je het in je eentje doet en niet als groep ben je geen manifestatie."

Respectloos

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt de oproep tot een lawaaidemonstratie respectloos. #Geen4MeiVoorMij plaatst zich met de strafbare oproep buiten het maatschappelijk debat, vindt het comité, en daarom is de groep geen gesprekspartner. Een woordvoerder zegt dat het comité gedurende het hele jaar spreekt met allerlei groepen over de invulling van 4 mei. "Ook met de Indonesische gemeenschappen."

De slachtoffers in Nederlands-Indië tijdens de oorlog waren Nederlandse staatsburgers, stelt het comité. Daarom worden ook zij herdacht, al staat dit niet expliciet vermeld in het memorandum. De burgers die om het leven kwamen tijdens de politionele acties tussen 1945 en 1951 worden niet herdacht. "We leven mee met deze groep oorlogsslachtoffers. Op dit moment echter herdenken we tijdens de Nationale Dodenherdenking de Nederlandse slachtoffers."

Lees ook: Rechter beslist of actiegroep het 'heilig moment' op de Dam mag verstoren

Rogier Meijerink van de actiegroep #Geen4MeiVoorMij denkt niet dat de rechter de demonstratie kan verbieden. Hij wil vlak voor de herdenking het luchtalarm laten klinken. Hij verwacht een paar honderd actievoerders. "Het is lastig te zeggen hoeveel precies, omdat het evenement steeds door Facebook verwijderd wordt."We laten ons niet leiden door wat een koloniaal instituut als de rechtbank ervan vindt

________________________________________
ENGLISH

Credits: Trouw.nl

The announced noise protest during the National Remembrance Day on the Dam may not take place. The judge of the Amsterdam court ruled that on Thursday in summary proceedings

Organizer Rogier Meijerink of # Geen4MeiVoorMij initially announced a noise demonstration during the two-minute silence. He later abandoned it. Instead, he wanted a mobile air alarm to go off two minutes before 8 p.m. and then to leave silently. But this plan was also rejected by the municipality.

# Geen4MeiVoorMij believes that the Netherlands commemorates war criminals on 4 May, because during the Remembrance Day the Dutch soldiers are commemorated who fought in the Dutch East Indies. Moreover, the group believes, the Netherlands should also commemorate the victims who died in the former colony as a result of Dutch action.

The campaigner, who expects about one hundred to three hundred fellow demonstrators to come, said before the ruling that he would not be prevented by the decision of the court.

"We are not led by what a colonial institution like the court thinks". he said. "We will mix with the audience and make sound. If you do it on your own and not as a group, you are not a manifestation."