03 mei 2019

2019-05-03-12.50: PA richt zich tot Rusland om het van de economische ineenstorting te redden - PA Turns to Russia to Save it From Economic Collapse

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: CBN-Jerusalem Post

JERUSALEM, Israël - De Palestijnse Autoriteit dringt er bij Rusland op aan om te helpen bij het oplossen van de financiële crisis, nadat Israël is begonnen met het aftrekken van de terreursalarissen op hun maandelijkse overdracht van belastinginkomsten aan de PA.

De Jerusalem Post meldde vrijdag dat de PA een oplossing weigerde van de Europese Unie om geld te verstrekken aan de families van Palestijnse terroristen, op basis van een op basis van behoeften gebaseerd systeem. EU weigerde om geld te geven aan de terroristen zelf.

Nabil Abu Rudaineh, vice-premier en minister van Informatie van de PA, verklaarden donderdag. "Er zijn pogingen geweest om alternatieve kanalen te vinden om de gevangenen en martelaren hun toelagen te betalen, die we niet zullen accepteren." 

"Israël moet het hele bedrag betalen zonder enige aftrek", vervolgde Rudaineh, en voegde eraan toe dat Israël "alle overeenkomsten moet nakomen en het geld volledig moet betalen."

PA President Mahmoud Abbas kwam op donderdag bijeen in Ramallah met het hoofd van de Russische vertegenwoordiging Aganin Rashidovich en besprak de financiële crisis van de PA met hem.

Abbas beweert, dat het besluit van Israël om terreursalarissen van de maandelijkse betalingen van belastingopbrengsten aan de PA af te trekken. De Palestijnse economie is hierdoor op de rand van de ineenstorting beland.

De Palestijnse Autoriteit protesteert tegen het besluit van Israël door alle belastingopbrengsten te weigeren, die volgens de VN 65% van de begroting van de PA uitmaken.

Op Donderdag, rapporteerde de openbare omroep KAN van Israël, dat de PA de belasting en tariefinkomsten afwees en naar Israël terug stuurde, wat men aan het begin van de week had ontvangen. Dat bedrag was ongeveer  NIS 500 miljoen ($138.8 miljoen). 

De PA heeft sinds het begin van het jaar voor de derde keer geweigerd om het geld  te accepteren.

_______________________
ENGLISH

By: CBN - Jerusalem Post

JERUSALEM, Israel - The Palestinian Authority is urging Russia to help solve its financial crisis after Israel began deducting terror salaries from its monthly transfer of tax revenues to the PA.

The Jerusalem Post reported Friday that the PA rejected a solution from the European Union to provide funds to Palestinian terrorists' families on a needs-based system, but refused to give any money to terrorists themselves.

"There have been attempts to find alternative channels to pay the prisoners and martyrs allowances, which we will not accept," PA Deputy Prime Minister and Minister of Information Nabil Abu Rudaineh said on Thursday.

"Israel must pay the whole funds without any deductions," Rudaineh continued, adding that Israel "must honor all agreements and pay the funds in full."

PA President Mahmoud Abbas met with head of the Russian Representative Office in Ramallah Aganin Rashidovich on Thursday and discussed the PA's financial crisis with him.

Abbas claims that Israel's decision to deduct terror salaries from the monthly transfer of tax revenues to the PA has put the Palestinian economy on the verge of collapse.

The Palestinian Authority is protesting Israel's decision by refusing to accept any of its tax revenues, which according to the UN, makes up 65% of the PA's budget.

On Thursday, Israel's public broadcaster KAN reported that the PA rejected and returned to Israel the tax and tariff revenues that it had received at the beginning of the week, which totaled to about NIS 500 million ($138.8 million). Palestinian officials said this was the third time the PA has refused to accept the money since the beginning of the year.