04 mei 2019

2019-05-04-16.40: Islamitische Jihad dreigt met aanval op Dimona-reactor, Ben Gurion Airport; Gaza grenzen gesloten - Islamic Jihad threatens attack on Dimona reactor, Ben Gurion Airport; Ga

Nederlands - English

Door: Brabosch

De Al Quds Brigades, aka de militaire vleugel van de in Gaza gevestigde terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ) heeft enkele minuten geleden een video online gebracht waarin wordt gedreigd om een raketaanval uit te voeren op de kernreactor in Dimona en andere gevoelige locaties in Israël.

Het Israëlische veiligheidkabinet onder leiding van premier Netanyahu vergadert momenteel en volgt de crisis op de voet.

De release van de video, die laat zien dat leden van de door Iran gesteunde groep projectielen in een raketwerper laden, komt midden in een gevecht tussen Israël en terreurgroepen in de Gazastrook. Naast de Dimona-reactor toont de video ook beelden van de luchthaven Ben Gurion, de haven van Ashdod en raffinaderijen in de noordelijke stad Haifa.

Het ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor het contact met de Palestijnen, heeft de sluiting afgekondigd van de grensovergangen Erez (personen) en Kerem Shalom (goederen) met de Gazastrook als reactie op raketaanvallen vanuit de Palestijnse enclave.

De Druzische generaal-majoor Kamil Abu Rukun, het hoofd van de coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT), kondigde tevens de sluiting aan van de visserijzone voor het kustgebied aan. Hij zegt dat alle sluitingen tot nader order zijn en de kalmte is weergekeerd
.תעופה בן גוריו@HaimOmri


הג'יהאד האסלאמי מאיים על ישראל בסרטון חדש: "מעגל האש הולך ומתגלגל"@HaimOmri pic.twitter.com/79k99p7AQo

10

14:43 - 4 mei 2019
Informatie over Twitter Ads en privacy

Ingesloten video

____________________________________


A few minutes ago, the Al Quds Brigades, aka the military wing of the Islamic Jihad (PIJ) terrorist group, brought online a video threatening to launch a rocket attack on the nuclear reactor in Dimona and other sensitive locations in Israel.

The Israeli security cabinet led by Prime Minister Netanyahu is currently meeting and closely following the crisis.

The release of the video, which shows that members of the Iran-backed group of projectiles are loading into a rocket launcher, comes in the middle of a battle between Israel and terror groups in the Gaza Strip. In addition to the Dimona reactor, the video also shows images of Ben Gurion airport, the port of Ashdod and refineries in the northern city of Haifa.

The Ministry of Defense responsible for contact with the Palestinians has announced the closure of the Erez border crossing points (persons) and Kerem Shalom (border crossing points) with the Gaza Strip in response to rocket attacks from the Palestinian enclave.

The Druze Major General Kamil Abu Rukun, the head of the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), also announced the closure of the fishing zone for the

.תעופה בן גוריו@HaimOmri

הג'יהאד האסלאמי מאיים על ישראל בסרטון חדש: "מעגל האש הולך ומתגלגל"@HaimOmri pic.twitter.com/79k99p7AQo 10 14:43 - 4 mei 2019 Informatie over Twitter Ads en privacy