05 mei 2019

2019-05-05-09.34: IDF vernietigt huizen van islamitische Jihad-commandanten - IDF destroys houses of Islamic Jihad commanders

Een Palestijnse man inspecteert een gebouw, dat verwoest is door Israëlische luchtaanvallen, in Gaza City.(foto (Reuter Salem ). Palestinian man inspects a building destroyed in Israeli air strikes, in Gaza City. (photo (Reuter-S.Salem 

Nederlands - English

Door Jerusalem Post 5 mei 2019 09:34

Zaterdagavond viel IDF meer dan 120 Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad doelwitten aan, nadat het zuiden van Israël was gebombardeerd met meer dan 300 raketten.

Op zondagochtend vernietigde de IDF de huizen van Islamitische Jihad-commandanten, nadat het conflict in Gaza was opgelaaid en er raketten regende over de Israëlische kibboetsen aan de grens met Gaza.

Het Ministerie van Gezondheid van Gaza verklaarde, dat een 14 maanden-oude baby en haar moeder werden gedood door de Israëlische aanvallen en minstens 18 andere Palestijnen werden verwond. Onder de getroffen doelwitten waren verscheidene militaire stellingen van Hamas, in de buurt van  Gaza-stad, Tel Alawah en Shajiya, die voor opleidingen en productie van wapens worden gebruikt. Andere getroffen doelwitten behoorden tot de zeemacht van Hamas en een gezamenlijke militaire compound, die door Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PLO) in Beit Lahiya werden gebruikt.

Verschillende doelwitten van de Palestijnse Islamitische Jihad werden getroffen, waaronder militaire verbindingen in Deir al-Balah, Tel Sultan, Shati en Khan Yunis.

_______________________________________

By Jerusalem Post  MAY 5, 2019 09:34"

IDF attacked more than 120 Hamas and Palestinian Islamic Jihad targets through out Saturday night after the southern Israel was bombarded with over 300 rockets.

The IDF destroyed the houses of Islamic Jihad commanders on Sunday morning as conflict ensued in Gaza and rockets rained over the Gaza border communities. 

The Gaza Health Ministry said a 14-month-old baby and her mother were killed by one of the Israeli strikes and at least 18 other Palestinians were wounded throughout Saturday. Among the targets struck were several Hamas military compounds in the Gaza City neighborhoods of Tel Alawah and Shajiya used for training and manufacturing weapons. Other targets struck belonged to Hamas’ naval force and a joint military compound used by Hamas and the Popular Front for the Liberation of Palestine (PLO) in Beit Lahiya.

Several targets belonging to Palestinian Islamic Jihad were struck including military compounds in Deir al-Balah, Tel Sultan, Shati and Khan Yunis.