06 mei 2019

2019-05-06-14.35: Netanyahu: Gaza-campagne is nog niet voorbij - Netanyahu: Gaza campaign not over.

Premier Benjamin Netanyahu houdt een overleg op het IDF-hoofdkwartier in Tel Aviv met de hoofden van de defensie-organisatie. (fotokrediet: KOBI GIDEON/GPO).
Prime Minister Benjamin Netanyahu is holding a consultation at the IDF Headquarters in Tel Aviv with the heads of the defense establishment. (photo credit: KOBI GIDEON/GPO)

Netanyahu: Gaza-campagne is nog niet voorbij, het vereist geduld en beoordeling. In een vier zinnen tellende verklaring op zijn kantoor, maakte Netanyahu geen melding van een staakt-het-vuren.

Door Herb Keinon 6 mei 2019 14:40 uur. - The Jerusalem Post

Zelfs toen Hamas verklaarde, dat er maandagmorgen vroeg in de ochtend een staakt-het-vuren van kracht werd en het leven in het zuiden langzaam weer normaal begon te worden, zei premier Benjamin Netanyahu dat de "campagne nog niet voorbij is, het vereist geduld en beoordeling".

"De afgelopen twee dagen hebben we Hamas en de Islamitische Jihad met grote kracht getroffen, meer dan 350 doelwitten zijn aangevallen, terroristische leiders en activisten geraakt en terreurtorens vernietigd," zei Netanyahu.

"Het doel was en blijft om de rust en veiligheid voor de bewoners van het zuiden te waarborgen," zei hij. "Ik betuig mijn medeleven aan de families van de slachtoffers en wens de gewonden een spoedig herstel toe.

Het duurde niet lang voordat Hamas reageerde op de opmerkingen van Netanyahu, waarbij de woordvoerder Sami Abu Zuhri zei, dat de opmerkingen van de eerste minister "minachtend" waren.

"Het verzet slaagde erin Netanyahu's leger af te schrikken," zei hij, en voegde eraan toe dat de boodschap van Hamas aan Netanyahu is, "dat deze ronde voorbij is, maar de confrontatie zal pas eindigen als we onze rechten hebben bereikt".


______________________________
ENGLISH

Netanyahu: Gaza campaign not over, requires patience and judgement. Netanyahu, in a four sentence statement issued by his office, made no reference to a cease fire.

By Herb Keinon   May 6, 2019 14:40 - The Jerusalem Post

Even as Hamas declared that a cease fire went into effect early Monday morning and life in the south slowly began returning to normal, Prime Minister Benjamin Netanyahu said that the “campaign is not over and requires patience and judgement.”

"Over the past two days, we have hit Hamas and Islamic Jihad with great force, attacking over 350 targets, hitting terrorist leaders and activists,  and destroying terror towers,” Netanyahu said.

“The goal was and remains to ensure quiet and security for  residents of the south,” he said. “I send condolences to the families [of the victims]  and wish the wounded a speedy recovery."

It did not take Hamas long to respond to Netanyahu's remarks, with its spokesman Sami Abu Zuhri saying that the prime minister’s comments were worthy of “scorn.”

“The resistance succeeded in deterring Netanyahu's army,” he said, adding that Hamas' message to Netanyahu is that “this round is over, but the confrontation will not end until our rights are achieved.”