07 mei 2019

2019-05-07-13.55: Netanyahu: Israël veranderde de regels van overeenkomst met Gaza - Netanyahu: Israel changed rules of engagement in Gaza

Tanks verzamelen zich bij de grens van Gaza.
Tanks gather near the Gaza border. (photo credit: KOBI RICHTER/TPS)

DOOR KRUID KEINON 6 MEI 2019 19:26 UUR.  - The Jerusalem Post

"In de afgelopen twee dagen hebben we het beleid van het elimineren van oudere terroristen vernieuwd, we hebben tientallen terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad gedood en geschuttorens verwoest," zei hij.

Hamas begrijpt dat Israël in de afgelopen twee dagen de regels van betrokkenheid in Gaza heeft veranderd, zei premier Benjamin Netanyahu maandag na een briefing over de veiligheidssituatie op het zuidelijke hoofdkwartier van het commando.

"In de afgelopen twee dagen hebben we het beleid van het elimineren van hooggeplaatste terroristen vernieuwd, we hebben tientallen terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad gedood en geschutstorens vernietigd," zei hij.
 "We hebben de regels van het spel veranderd en Hamas begrijpt dit heel goed. Daarmee is het duidelijk dat dit niet het einde van de campagne is, en daarom gaf ik instructies om me voor te bereiden op wat er daarna komt, en gaf ik richtlijnen om gepantserde en artillerietroepen rond de Gazastrook te verlaten," zei hij. 

Netanyahu kwam voor een veiligheidsevaluatie bijeen met het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Meir Ben-Shabbat, plaatsvervangend stafchef Maj.-Gen Eyal Zamir, de zuidelijke bevelhebber van de OC, generaal-majoor Herzi Halevi, de commandant van de Gaza-divisie, generaal-brigadegeneraal Eliezer Toledano, en de coördinator van de activiteiten van de regering in de gebieden, majoor-generaal Kamil Abu-Rukun.

Voor de briefing bezocht Netanyahu de gewonde IDF-soldaat op het Soroka University Medical Center in Beersheba.

___________________________________________

BY HERB KEINON   MAY 6, 2019 19:26  -  The Jerusalem Post

"In the past two days we have renewed the policy of eliminating senior terrorists, we killed dozens of terrorists from Hamas and Islamic Jihad, and destroyed terror towers, ” he said.

Hamas understands that over the last two days Israel has changed the rules of engagement in Gaza, Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday after a briefing on the security situation at the Southern Command Headquarters.

"In the past two days we have renewed the policy of eliminating senior terrorists, we killed dozens of terrorists from Hamas and Islamic Jihad, and destroyed terror towers, ” he said.
 “We have changed the rules of the game, and Hamas understands this very well. With that, it is clear that this is not the end of the campaign, and I therefore gave instructions to prepare for what will come next, and gave directives to leave armored and artillery forces around the Gaza Strip,” he said. 

Netanyahu met for a security assessment with National Security Council head Meir Ben-Shabbat, Deputy Chief of Staff Maj.-Gen Eyal Zamir, OC Southern Command Major General Herzi Halevi, Gaza Division commander Brigadier General Eliezer Toledano, and The Coordinator of Government Activities in the Territories, Major General Kamil Abu-Rukun.

Before the briefing, Netanyahu visited wounded IDF soldier at Soroka University Medical Center in Beersheba.