07 mei 2019

2019-05-07-14.40: 'Red Alert' app verandert smartphones in gebedstoestellen - Red Alert' app turns smartphones into prayer devices

Red Alert in Sderot (Foto door Flash90)

Nederlands -English

Door: Adam Eliyahu Berkowitz, 6 mei 2019 - Breaking Israel News

Mensen die houden van Israël vinden een nieuwe toepassing voor raket waarschuwing toepassing; Call to Prayer (oproep tot gebed).
"Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Psalm 122:6  (HSV) 

Israëlische mobiele telefoons, met speciale apps (Red Alert), die waarschuwen voor inkomende raketaanvallen vanuit Gaza, zijn de afgelopen dagen bijna constant in beweging geweest. Buitenlanders die van Israël houden, hebben de app opnieuw gebruikt als een oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

"Ik heb de Red Alert app op mijn telefoon en kijk naar de waarschuwingen als ze binnenkomen," vertelde dominee Graham aan Breaking Israel News. "Ze maken me vaak midden in de nacht wakker. "De dominee ziet de waarschuwingen als een kans om te bidden."Ik bid voor de bescherming van de onschuldige slachtoffers in hun huizen", zei pastoor Graham. "Ik bid voor de IDF-soldaten die zullen vechten. Ik bid dat de boze terroristen verslagen worden. Ik bid voor de Israëlische leiders om gedurfde en wijze beslissingen te nemen. Ik zend bemoedigende boodschappen naar vrienden, die in deze gebieden wonen, die worden aangevallen. Ik beantwoord vragen van Amerikaanse christenen, die nieuwsberichten zien en meer details willen weten".

Rabbijn Tuly Weisz van Israël365 hoorde zaterdag voor het eerst de 'Red Alert' sirenes afgaan in zijn stad Bet Shemesh. Hij is dankbaar voor de gebeden die vanuit de hele wereld naar Israël binnenstromen.

"Het is hartverwarmend om te weten dat Christenen over de hele wereld de Rode Alert app hebben gedownload, zodat ze kunnen voelen wat het Joodse volk voelt in tijden van crisis," vertelde Weisz aan 'Breaking Israel News'. "We weten dat God onze pijn voelt en met ons meeloopt in een crisis. Psalm 91:15 (Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.) zegt ons dit: "Ik zal met hem in nood zijn". Nogmaals, onze christelijke vrienden herinneren ons eraan, dat we niet alleen zijn en zij volgen Hashem's woord door ook met ons in onze nood te zijn. Ik moedig alle christenen, die om Israël geven aan om de 'Red Alert' app te downloaden, zodat ze hun smartphones in gebedstoestellen kunnen veranderen".

________________________________

By Adam Eliyahu Berkowitz May 6, 2019 - Breaking Israel News

Lovers of Israel Find New Use for Rocket Alert App; Call to Prayer.
“Pray for the well-being of Yerushalayim; “May those who love you be at peace.” Psalms 122:6 (The Israel Bible™)

Israeli cell phones have been buzzing almost constantly for the last few days, with special apps warning of incoming rocket attacks from Gaza. But foreigners who love Israel have repurposed the app, using it as a call to pray for the Peace of Jerusalem.

“I have the Red Alert app on my phone and watch the alerts as they come in,” Pastor Graham told Breaking Israel News. “They often wake me up in the middle of the night.”

The pastor sees the alerts as an opportunity for prayer.

“I pray for the protection of the innocent victims in their homes,” Pastor Graham said. “I pray for the IDF soldiers who will be fighting. I pray for the evil terrorists to be defeated. I pray for Israel’s leaders to make bold and wise decisions. I send messages of encouragement to friends who live in these areas under attack. I answer questions from American Christians who see news reports and want to learn more details.”

Rabbi Tuly Weisz of Israel365 heard the red alert sirens go off in his town of Bet Shemesh for the first time on Saturday. He is grateful for the prayers flowing in to Israel from around the world.

“It’s heartwarming to know that Christians around the world have downloaded the Red Alert app so they can feel what the Jewish people are feeling during times of crisis,” Weisz told Breaking Israel News. “We know that God feels our pain and walks with us in crisis. Psalm 91:15 tells us so, “I will be with him in distress.” Once again, our Christian friends are reminding us we are not alone and they are following Hashem’s word by also being with us in our distress. I encourage all Christians who care for Israel to download the Red Alert app so they turn their smartphones into prayer devices.”