11 mei 2019

2019-05-11-18.05: B-52 Bommenwerpers, mariniers, patriottenbatterijen, worden in het Midden-Oosten gestationeerd - B-52 Bombers, Marines, Patriot Batteries Deploy to Middle East

B-52 De bommenwerper landt in Qatar bij het Centrale Bevel van de V.S. in Qatar, 9 mei 2019.
B-52 Bomber lands in Qatar at U.S. Central Command in Qatar, May 9 2019.

Nederland-English

NEDERLANDS:

Door: Hana Levi Julian - Jewish Press

De waarnemend Amerikaanse minister van Defensie Patrick Shanahan heeft volgens Reuters zijn goedkeuring gehecht aan de inzet van Patriot-raketten in het Midden-Oosten, als reactie op een groeiende dreiging vanuit Iran. De functionaris van de V.S., die op voorwaarde van anonimiteit sprak, weigerde te vertellen hoeveel Patriot-batterijen werden goedgekeurd.

De actie komt in antwoord op de ontdekking van de plaatsing door Iran van raketten op boten in de Perzische Golf. Het was mogelijk om deze raketten vanaf kleine schepen te worden gelanceerd.

Twee B-52s, van de Barksdale luchtmachtbasis in Louisiana, werden ingezet aan het centrale commando van de VS in Qatar in de verdere krachtmeting, terwijl de spanningen met Iran toenemen. De B-52s Stratofortress, die Donderdag avond lokale tijd waren geland, maken een totaal van vier in het gebied.

Twee van Barksdale's 20ste Bomb Squadron, met steun van twee KC-10's, van Joint Base McGuire-Dix in Lakehurts, NJ, waren al naar CENTCOM gestuurd. "Bomber Task Force wordt hier ingezet om de Amerikaanse strijdkrachten en belangen in de regio te verdedigen", twitterde Cent Comm.

De bommenwerpers werden deze week samen met de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group van de USS ingezet als reactie op de "zeer, zeer geloofwaardige" inlichtingen, dat Iran zich voorbereidde om de Amerikaanse strijdkrachten of belangen in de regio aan te vallen.

___________________________________
ENGLISH


By Hana Levi Julian - Jewish Press

Acting U.S. Defense Secretary Patrick Shanahan has approved the deployment of Patriot missiles to the Middle East in response to a growing threat from Iran, according to Reuters. The U.S. official who spoke on condition of anonymity declined to discuss how many Patriot batteries were approved.

The move comes in response to the detection of Iran’s deployment of missiles on boats in the Persian Gulf in recent days. It was possible the type of missiles that were being transported were also capable of being launched from small vessels

Two B-52s were deployed to U.S. Central Command in Qatar from Barksdale Air Force Base in Louisiana in a further show of force as tensions rise with Iran. The Stratofortresses touched down Thursday evening local time, making a total of four to the region.

Two had already been sent to CENTCOM from Barksdale’s 20th Bomb Squadron, with support from two KC-10s, from Joint Base McGuire-Dix in Lakehurts, NJ. “Bomber Task Force is deployed here to defend American forces and interests in the region,” Cent Comm tweeted.

The bombers were deployed with the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group this week in response to “very, very credible” intelligence that Iran was preparing to attack U.S. forces or interests in the region.