12 mei 2019

2019-05-12-16.35: Steinitz: Iran kan Israël aanvallen als de Impasse van de V.S. escaleert - Steinitz: Iran may attack Israel if U.S. Standoff Escalates

De Israëlische minister van Energie Yuval Steinitz spreekt tijdens een interview met Reuters in Cairo, Egypte, 14 januari 2019. (foto: Reuter)
Israeli Energy Minister Yuval Steinitz speaks during an interview with Reuters in Cairo, Egypt January 14, 2019. (photo: Reuter) 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël heeft militair ingegrepen tegen de Iraanse troepen in Syrië, maar ook tegen de Hezbollah in Libanon en Palestijnse militanten, maar het heeft geen openlijke oorlog met Iran gevoerd.

Door Reuters 12 mei 2019 - The Jerusalem Post.

JERUSALEM - een Israëlische kabinetsminister waarschuwde  voor mogelijke directe of gevolmachtigde Iraanse aanvallen op Israël, indien de impasse tussen Teheran en Washington zou escaleren. 

De Verenigde Staten hebben de economische en militaire druk op Iran opgevoerd, terwijl president Donald Trump donderdag bij hun leiders op aandringt met hem te praten over het opgeven van hun nucleaire programma en zei, dat hij een gewapende confrontatie niet kan uitsluiten.
De regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die de harde strijd van Trump tegen zijn aartsvijand steunt, is grotendeels terughoudend geweest over de toenemende spanningen..

De Israëlische minister van Energie Yuval Steinitz, doorbrak de stilte en zei, dat het in de Golf "de gemoederen verhitten".

"Als er een soort van vuurgevecht is tussen Iran en de Verenigde Staten, tussen Iran en zijn buren, sluit ik niet uit dat ze Hezbollah en de Islamitische Jihad uit Gaza zullen activeren, of zelfs dat ze zullen proberen om raketten uit Iran af te vuren bij de staat Israël", vertelde Steinitz, een lid van Netanyahu's veiligheidskabinet, aan de Israëlische Ynet TV.
Hezbollah en de Islamitische Jihad zijn door Iran gesponsorde guerrillagroepen aan de Israëlische grenzen, de allereerste zijn actief in Syrië en Libanon en de laatste in de Palestijnse gebieden.

Het Israëlische leger weigerde commentaar te geven op de vraag of het zich voorbereidde op mogelijke dreigementen in verband met de impasse tussen Iran en de VS.

Israël heeft in Syrië, maar ook met Hezbollah in Libanon en met Palestijnse militanten militaire ingrijpen met Iraanse strijdkrachten en met Hezbollah in Libanon. Maar het heeft geen open oorlog gevoerd met Iran, een land aan de andere kant van het Midden-Oosten. 

______________________________________________
ENGLISH:

Israel has traded blows with Iranian forces in Syria, as well as with Hezbollah in Lebanon and Palestinian militants, but it has not fought an open war with Iran.

By Reuters   MAY 12, 2019 - The Jerusalem Post

JERUSALEM - An Israeli cabinet minister warned on Sunday of possible direct or proxy Iranian attacks on Israel should the stand-off between Tehran and Washington escalate. 

The United States has increased economic and military pressure on Iran, with President Donald Trump on Thursday urging its leaders to talk to him about giving up their nuclear program and saying he could not rule out an armed confrontation.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government, which supports Trump's hard tack against its arch-foe, has largely been reticent about the spiraling tensions.

Parting with the silence, Israeli Energy Minister Yuval Steinitz said that, in the Gulf, "things are heating up."

"If there's some sort of conflagration between Iran and the United States, between Iran and its neighbors, I'm not ruling out that they will activate Hezbollah and Islamic Jihad from Gaza, or even that they will try to fire missiles from Iran at the State of Israel," Steinitz, a member of Netanyahu's security cabinet, told Israel's Ynet TV.
Hezbollah and Islamic Jihad are Iranian-sponsored guerrilla groups on Israel's borders, the former active in Syria as well as Lebanon and the latter in the Palestinian territories.

The Israeli military declined to comment when asked if it was making any preparations for possible threats linked to the Iran-U.S. standoff.

Israel has traded blows with Iranian forces in Syria, as well as with Hezbollah in Lebanon and Palestinian militants. But it has not fought an open war with Iran, a country on the other side of the Middle East.