14 mei 2019

2019-05-14-12.30:Trauma, PTSS-zaken torenhoog in Zuid-Israël, volgens NGO NATAL. - Trauma, PTSD Cases Skyrocket in Southern Israel, Says NGO NATAL.

Op de foto ziet u Israëlische veiligheidstroepen, die  in Moshav Mishmeret centraal Israël  een huis inspecteren, dat op 25 maart 2019 werd getroffen door een raket vanuit de Gazastrook . Foto: Noam Revkin Fenton

Israeli security forces inspect the scene of a house in Moshav Mishmeret in central Israel that was hit by a rocket fired from the Gaza Strip, on March 25, 2019. Photo: Noam Revkin Fenton

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israel Trauma en Rehabilitatie Centrum (NATAL) heeft een rapport uitgebracht waarin wordt gewaarschuwd. dat het aantal Israëliërs, dat lijden aan symptomen van traumatische stress explosief  is gestegen, vooral in de zuidelijke regio's, die door raketten zijn getroffen.

Volgens het rapport, NATAL ontving men  vorig jaar alleen al meer dan 4.000 oproepen via de hulplijn, een stijging van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, en de piek van een aanhoudende stijging, die al in 2014 begon tijdens de oorlog in Gaza, die bekend staat als Operatie Tzuk Eitan (Protective Edge). De cijfers werden zondag gemeld in de Hebreeuwse het dagblad Yediot Ahronot.

"We zullen het fenomeen moeten erkennen, dat hele generaties in het land onder een voortdurende veiligheidsdreiging zullen moeten leven en opgroeien", aldus Orly Gal, uitvoerend directeur van NATAL.

Tijdens het 700-raketten spervuur van deze maand, het tweedaagse conflict met de Islamitische terroristische organisaties in Gaza Hamas en de Palestijnse Jihad, ontving de hulplijn meer dan 1.000 oproepen.

Hiervan werd het grootste aantal geregistreerd tijdens de raket aanvallen en brandstichting met ontvlambare en explosieve ballonnen, die door  Hamas vanuit Gaza werden gelanceerd.

Slechts 45 procent van degenen die hulp zochten voor traumagerelateerde kwesties waren burgers, volgens de gegevens voor 2018. Nog eens 45 procent waren IDF-veteranen tussen de 21 en 34 jaar oud. De resterende 10 procent bestond uit oudere militaire veteranen, die leden aan de Post-Traumatic Stress Disorder (PTSS).

Als we een blik werpen op de geografische verdeling, waren slechts 12 procent van de bellers inwoners van Noord-Israël, die ook het doelwit waren van raketaanvallen door de Hezbollah terroristische organisatie, gesteund door Iran, tijdens de Tweede Libanonoorlog van 2006.

Tien procent van degenen, die hulp zochten, wonen in het Tel Aviv-gebied, dat eveneens het doelwit is geweest van raketaanvallen, voornamelijk door Hamas. Acht procent van de bellers waren afkomstig uit Jeruzalem, dat herhaaldelijk werd aangevallen door middel van mes- en schiet terreuraanslagen, evenals zeldzame raketaanvallen; vijf procent was afkomstig uit Judea en Samaria, die ook werden aangevallen door middel van mes- en schietende terreuraanslagen, en door middel van stenen gooien naar auto's op de wegen. Zeer zelden landen er brandstichtende ballonnen in de regio, net als af en toe een raketaanval.

Maar het leeuwendeel van de bellers in 2018 - 65% - bestond uit inwoners van Zuid-Israël, waar brandstichting, raket- en mortieraanvallen voor veel gezinnen, met name de gezinnen die dichter bij de grens van Gaza wonen, vrijwel constant zijn.

Meer dan 1000 raketten zijn het afgelopen jaar op Israël afgevuurd - 20.000 sinds het begin van deze eeuw. NATAL werd opgericht in 1998 en heeft sindsdien meer dan 300.000 mensen behandeld, die hulp nodig hadden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

__________________________________________
ENGLISH:

 

According to the report, NATAL received more than 4,000 calls to its help line last year alone – a 25 percent increase over the previous year, and the peak of an ongoing rise that began as far back as 2014, during the Gaza war known as Operation Tzuk Eitan (Protective Edge). The numbers were reported Sunday in the Hebrew-language daily Yediot Ahronot newspaper.

“We need to bravely recognize and address the phenomenon whereby entire generations are living and growing up in the country under a continuous security threat,” said NATAL executive director Orly Gal.

During the 700-missile barrage fired during this month’s two-day conflict with Hamas and the Palestinian Islamic Jihad terrorist organizations in Gaza, the help line received more than 1,000 calls.

Of those, the largest number were registered during rocket and arson attacks with incendiary and explosive balloons launched by Hamas-led Gaza terrorists.

Only 45 percent of those seeking help for trauma-related issues were civilians, according to the data for 2018; another 45 percent were IDF veterans between the ages of 21 and 34. The remaining 10 percent were older military veterans suffering from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Taking a look at the geographical breakdown, just 12 percent of the callers were residents of northern Israel, which also was targeted in rocket attacks by the Iranian-backed Hezbollah terrorist organization during the 2006 Second Lebanon War and sporadically several times since.

Ten percent of those who sought help live in the Tel Aviv area, which likewise has been targeted in rocket attacks, primarily by Hamas. Eight percent of the callers were from Jerusalem, targeted repeatedly in knifing and shooting terror attacks in addition to rare rocket attacks; five percent were from Judea and Samaria, also targeted in knifing and shooting terror attacks, in addition to near-constant stoning attacks on the roads. Very rarely, arson balloons land in the region, as do the occasional rocket attacks as well.

But the lion’s share of the callers in 2018 – 65 percent – were residents living in southern Israel, where arson, rocket, and mortar attacks are near-constant realities of life for many families, especially those living closer to the Gaza border.

More than 1,000 rockets and missiles have been fired at Israel in the past year – 20,000 since the start of this century. NATAL was founded in 1998, and has treated more than 300,000 people in need of mental health assistance since that time.