18 mei 2019

2019-05-18-22.50: Aardappelboycot’ tegen Israël in Enschede - Potato boycott against Israel in Enschede Netherlands

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Joods.nl

Wat begon als een relatief kleine anti-Israëlische actie in Enschede van een handjevol anti-Israëlische activisten is uitgelopen op een virtuele oorlog waar Twitterend Nederland zich mee bemoeit. 

Sinds een paar dagen buitelen op sociale media de voor- en tegenstanders van Israël over elkaar heen. Ook wordt er opgeroepen om juist aardappelen uit Israël bij Albert Heijn te kopen. Tegelijkertijd stellen prominente Joodse Nederlanders dat de anti-Israëlische boycotactie in Enschede te dichtbij de synagoge en een oorlogsmonument zijn gehouden.

Het begon allemaal op zaterdag toen de Palestina Werkgroep Enschede in verschillende winkelcentra opriep tot een ‘aardappelboycot’ tegen Israël. Anti-Israëlische activisten deelden flyers uit en stonden op straat met borden waarop stond ‘Prik geen Palestijn aan je vork’, doelend op de aardappelen uit Israël die Albert Heijn verkoopt. De activisten horen bij de beweging BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) en vinden dat Israël een apartheidsstaat is, zoals het Zuid-Afrika van voor 1994. Daarom moeten Nederlanders geen aardappels meer uit dat land eten, aldus de BDS’ers.

Op Twitter en in de media slaan diverse Joodse prominenten en pro-Israëlische twitteraars terug. SGP-raadslid Dries Mulder in de gemeente Neerijnen vraagt aan de Albert Heijn of hij de aardappelen ook online kan kan kopen. Ex-CIDI-directeur Ronny Naftaniel prijst de Israëlische aardappelen aan onder de noemer #tipvanMieke. Deze hashtag werd onlangs trending toen de pro-Palestijnse Mieke Zagt eenzelfde soort boycot-oproep deed voor Israëlische wijn van HEMA. Haar bericht sloeg als een boemerang terug: de wijn werd massaal aangeschaft en raakte uitverkocht in veel Hema-filialen. De rechtse blogger Joop Soesan Twittert: ‘BDS Nederland demonstreerde vandaag in Enschede tegen de verkoop van deze overheerlijke aardappelen uit Israel bij o.a. @albertheijn. Dus kopen #tipvanMieke’.

Er is vooralsnog geen run op de Israëlische aardappelen bij Albert Heijn ontstaan, maar mogelijk kan dit deze week nog gebeuren. De Joodse gemeenschap van Enschede is in ieder geval niet blij met de actie. De hete aardappel wordt door de Twentse Joden van tafel geschoven. Opperrabbijn Binyomin Jacobs (IPOR) zegt de BDs-actie ‘gevoelloos’ te vinden, omdat de activisten dichtbij de synagoge en een oorlogsmonument in Enschede te werk gingen. De anti-Israëlische activisten weerspreken dit. Volgens hen is de actie alleen gericht tegen de Israëlische overheid.

_______________________________
ENGLISH


Credits: Joods.nl

What started as a relatively small anti-Israeli campaign in Enschede by a handful of anti-Israeli activists ended in a virtual war that Twitterend Netherlands is involved in.

For a few days, the supporters and opponents of Israel have tumbled over one another on social media. There is also a call to buy potatoes from Israel at Albert Heijn. At the same time, prominent Jewish Dutch people state that the anti-Israeli boycott campaign in Enschede was held too close to the synagogue and a war memorial.

It all started on Saturday when the Palestine Workgroup Enschede in various shopping centers called for a "potato boycott" against Israel. Anti-Israeli activists handed out flyers and stood on the street with signs that said "Don't prick a Palestinian at your fork," referring to the potatoes from Israel that Albert Heijn sells. The activists belong to the BDS movement (Boycott, Disinvestment and Sanctions) and believe that Israel is an apartheid state, such as South Africa before 1994. That is why Dutch people no longer need to eat potatoes from that country, according to the BDS people.

Various prominent Jewish and pro-Israeli twitterers hit back on Twitter and in the media. SGP council member Dries Mulder in the municipality of Neerijnen asks the Albert Heijn if he can also buy the potatoes online. Former CIDI director Ronny Naftaniel promotes Israeli potatoes under the name #tipvanMieke. This hashtag recently became trending when pro-Palestinian Mieke Zagt made the same kind of boycott call for Israeli wine from HEMA. Her message hit back like a boomerang: the wine was purchased en masse and sold out in many Hema stores. The right-wing blogger Joop Soesan Twitter: "BDS Netherlands demonstrated today in Enschede against the sale of these delicious potatoes from Israel at, among others, @albertheijn. So buy #tipvanMieke ".

No run has yet been created on the Israeli potatoes at Albert Heijn, but this may possibly happen this week. The Jewish community of Enschede is certainly not happy with the promotion. The hot potato is pushed away by the Twente Jews. Chief Rabbi Binyomin Jacobs (IPOR) says he finds the BDs campaign “numb” because the activists went to work close to the synagogue and a war memorial in Enschede. The anti-Israeli activists contradict this. According to them, the action is only aimed at the Israeli government.

(Google Translate)