04 juni 2019

2019-06-04-19.20: Amerika waarschuwt Hezbollah tegen de plaatsing van Raketten - U.S. Warns Against Hezbollah Missile Sites

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door:TV7 Israel News

Naar verluidt heeft Washington de Libanese leiders een ernstige waarschuwing gegeven om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de raketfabrieken van Hezbollah, of het risico lopen, dat Jeruzalem de zaken in eigen hand neemt. Volgens de Saoedische krant Al Hayat heeft een delegatie, onder leiding van de Amerikaanse assistent-secretaris voor Nabije Oosten David Satterfield, de Libanese president Michel Aoun en premier Saad Hariri geconfronteerd met de groeiende kans op oorlog, tenzij de kwestie van de wapenproductie van Hezbollah wordt opgelost. Satterfield heeft naar verluid Beiroet voorzien van kaarten, beelden en ander onweerlegbaar bewijs en tegelijkertijd de boodschap overgebracht dat de Trump-administratie de gedocumenteerde aanwezigheid van de raketlocaties niet kan negeren en "Israël niet kan weerhouden van het ondernemen van actie tegen (hen)".

Israëlische defensie functionarissen hebben geweigerd commentaar te geven op eventuele dreigende plannen om de gerapporteerde raketfabrieken in Libanon, die door Iran worden gefinancierd, te bombarderen, hoewel de IDF herhaaldelijk aanvallen tegen opslagplaatsen en konvooien hebben uitgevoerd. De konvooien vervoeren de wapens vanuit Iran, via Irak en Syrië naar de vertegenwoordigers van Hezbollah in Libanon.

____________________________
ENGLISH

By: TV7 Israel news

Washington has reportedly issued a stern warning to Lebanon’s leaders to take immediate action over Hezbollah’s precision-guided missile factories, or risk Jerusalem taking matters into its own hands. According to the Saudi-owned Al Hayat newspaper, a delegation led by U.S. Acting Assistant-Secretary for Near-Eastern Affairs David Satterfield confronted Lebanese President Michel Aoun and Prime Minister Saad Hariri on the growing prospects of war, unless the Hezbollah weapons manufacturing issue has been settled. Satterfield reportedly provided evidence Beirut with maps, images and other irrefutable evidence while conveying the message that the Trump Administration cannot disregard the documented presence of the missile sites, and “cannot restrain Israel from taking action against (them).”

Israeli defense officials have declined to comment on any imminent plans to strike the reported Iranian-funded missile factories in Lebanon, although the IDF has repeatedly launched strikes against storehouses and convoys transporting arms from Iran through Iraq and Syria to its Hezbollah proxy in Lebanon.