06 juni 2019

2019-06-06-12.55: VS, Rusland en Israël houden topontmoeting over Iran - US, Russia and Israel to hold summit on Iran


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: TV7 Israel News

De nationale veiligheidsadviseurs van de Verenigde Staten, Rusland en Israël zullen deze maand in Jeruzalem bijeenkomen om de groeiende bezorgdheid over een regionale militaire escalatie als gevolg van de kwaadaardige invloed van Iran in het Midden-Oosten te bespreken.

Volgens een Amerikaanse functionaris gelooft Washington, dat Moskou misschien meer dan vroeger instemt met het aanpakken van Israëlische en Amerikaanse zorgen over de Islamitische Republiek, vooral in de noordelijke buurland van Israël, Syrië.

De functionaris, die op voorwaarde van anonimiteit met de pers sprak, zei dat de bijeenkomst zich zal richten op het onderzoeken van mogelijke kansen om "samen te werken om de kwaadaardige invloed te bestrijden in het Midden-Oosten, n.l. de "Islamitische Republiek Iran," en verwees naar de geplande driepartijen vergadering als " de ongekende diplomatieke kans".

______________________________
ENGLISH:


Credits: TV7 Israel News

The National Security Advisers of the United States, Russia and Israel are scheduled to meet in Jerusalem this month, to discuss growing concerns of a regional military escalation due to Iran’s malign influence across the Middle East.

According to a U.S. official, Washington believes Moscow may be more acquiescent than in the past, to addressing Israeli and American concerns regarding the Islamic Republic, especially in Israel’s northern neighbor, Syria.

The official, who spoke to the press on condition of anonymity, said the meeting will focus on examining potential opportunities on how to “work together to get rid of the primary irritant in the Middle East, which is the Islamic Republic of Iran,” and referred to the scheduled tripartite meeting as an “unprecedented diplomatic opportunity.