06 juni 2019

2019-06-06-17.00: Met medeweten van Jordanie en de Golf, verbeter Israel het gebied bij de Tempelberg - With nod from Jodrdan and Gulf, Israel upgrades section near Temple Mount


Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: The Jerusalem Post

Het project kostte NIS 6 miljoen en werd begroot door een kabinetsbesluit dat in mei 2017 werd genomen.

In de afgelopen weken en ver van de mediaschijnwerpers voerde de Jeruzalem Development Authority een ongekende renovatie uit in de buurt van deTempelgeberg, waarbij een oude vuilstortplaats net buiten de oude stadsmuren werd opgeruimd. 

Dit soort werk is zeldzaam, vooral wanneer het zo dicht bij de Tempelberg wordt gedaan, waar net op zondag gewelddadige botsingen uitbraken uitbraken toen Joden de heilige plaats binnenkwamen om Jeruzalemdag te vieren.

Bekend als de "Schapenmarkt", was de vuilnisbelt tot voor kort gelegen op de noordoostelijke hoek van de Oude Stad, niet ver van de Tempelberg en grenzend aan een monument opgericht ter ere van Jordaanse soldaten gedood tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, evenals de Yeusefiya Begraafplaats, die loopt naar het zuiden van de Tempelberg en wordt beheerd door de Jeruzalem Islamic Waqf.

____________________________________________________________________________
ENGLISH:

Source: The Jerusalem Post.

The project cost NIS 6 million and was budgeted through a cabinet decision that passed in May 2017.

In recent weeks and far from the media spotlight, the Jerusalem Development Authority carried out an unprecedented upgrade near the Temple Mount, clearing a long-standing garbage dump just outside the Old City walls.

Work of this kind is rare, especially when done so close to the Temple Mount, where just on Sunday violent clashes broke out as Jews entered the holy site to mark Jerusalem Day.

The garbage dump was located until recently in an area known as the “Sheep Market,” on the northeast corner of the Old City. Not far from the Temple Mount, it is adjacent to a monument to honor Jordanian soldiers killed during the 1967 Six Day War as well as the Yeusefiya Cemetery, which runs north- south, east of the Temple Mount, and is managed by the Wakf Islamic religious trust.