06 juni 2019

2019-06-06-19.30: Een reusachtige brand woedt inde heuvels van Itamar -

De brand bij de Joodse stad Itamar begon op woensdag. (Met dank aan de inwoners van Itamar) - The fire near the Jewish town of Itamar started on Wednesday. (Courtesy Itamar residents)

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Door: World Israel News

De reusachtige brand woedt in de heuvels van Samaria sinds Woensdag. De Joodse bevolking is van mening, dat het brandstichting is.

De brand heeft 1.700 hectare landbouwgrond en weiden in Samaria in de as gelegd. De Joodse inwoners spreken over brandstichting en eisen dat de politie actie onderneemt.

Bewoners van de joodse stad Itamar in Samaria hebben een brand die sinds woensdagavond heeft gewoed niet kunnen stoppen, meldt Arutz7. Ongeveer 1.700 hectare landbouwgrond en weiden zijn tot nu toe in vlammen opgegaan, zo meldt de online site. De schade wordt geschat op 700.000 NIS (194.000 dollar).

"Dit is de vierde brand die in vier dagen tijd uitbreekt, waardoor bewoners en gezinnen in gevaar komen en het jarenlange werk van de boeren vernietigd wordt. Het hart breekt," vertelde Iyar Segal, een inwoner van Itamar, aan Arutz7.

"We verwachten dat de civiele administratie, de IDF en de politie de brandstichters met sterke hand arresteren en de boeren en bewoners bijstaan," zei hij.

"Het hart breekt om duizenden dunams (ICNN Red.: 1 Dunam is 900 m2) van landbouwgrond en weiland te zien branden," zei Yossi Dagan, hoofd van de Samaria Regional Council. "Ik eis een onderzoek naar de zaak om de daders te vinden en hen voor de rechter te brengen. De boeren, die zich echt opofferen om het land te bewerken en de woestijn laten bloeien, kunnen niet de laatste zijn in de voedselketen. Zij moeten worden geholpen en de branden moeten op alle mogelijke manieren worden gestopt. “

__________________________________
ENGLISH:

By World Israel News Staff

Massive fire rages in Samarian hills since Wednesday, Jewish residents say it’s arson. A fire has engulfed 1,700 acres of farmland and pastures in Samaria. Jewish residents say its arson and demand police take action.

Residents of the Jewish town of Itamar in Samaria have been unable to stop a fire that has raged since Wednesday night, Arutz7 reports.

Roughly 1,700 acres of farmland and pastures have been burned so far, the online site reports. Damage is estimated at NIS 700,000 ($194,000).

 
“This is the fourth fire to break out in four days, endangering residents and families, destroying years worth of work by farmers. The heart breaks,” Iyar Segal, a resident of the Itamar hills, told Arutz7.

“We expect the Civil Administration, the IDF and police to arrest the arsonists with a strong hand, and to assist the farmers and residents,” he said.

“The heart breaks to see thousands of dunams of farmland and pasture burning,” said Yossi Dagan, head of the Samaria Regional Council. “I demand an investigation into the matter to find the culprits and bring them to trial. The farmers, who really sacrifice themselves to work the land and make desolation bloom, cannot be the last ones on the food chain. They should be helped and the fires should be stopped in every possible way. “