09 juni 2019

2019-06-09-12.40: IDF gaat anti-drone wapens aanschaffen - IDF to purchase anti-drone rifles


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: TV7 Israel News

De IDF is naar verluidt van plan om speciale anti-drone wapens aan te schaffen, die in staat zijn om explosieve ladingen af te vuren. Deze wapens, die door een civiel bedrijf worden vervaardigd, hebben de mogelijkheid om de frequenties van de drone te verstoren en de controle over de onbemande vliegtuigen te bemachtigen.

Het besluit om deze wapens aan te schaffen werd genomen na verschillende incidenten waarbij islamistische militanten drones met bommen tegen de IDF tegen de grens met Gaza werden gebruikt. Onlangs publiceerde de Islamitische Jihad een video waarin één van zijn drones over een IDF-tank zweefde, die langs de grens met Gaza was gestationeerd. De video liet zien dat de drone een bom lanceerde, die  naast de tank explodeerde. Gelukkig zijn er geen gewonden en er is geen schade. 

Volgens een hogere militaire bron is het gebruik van drones met bommen door Islamitische organisaties in de Gazastrook steeds vaker voorgekomen. In tegenstelling tot de dreiging van brandende vliegers en ballonnen, kan een drone sneller en nauwkeuriger verder doordringen op Israëlisch grondgebied, met mogelijk dodelijke gevolgen tot gevolg.

Daarom bereidt de IDF zich voor op deze dreiging. De Israëlische troepen, die langs de grens met Gaza worden ingezet, zullen hiervoor een speciale training krijgen en zullen waarschijnlijk worden uitgerust met het nieuwe wapen systeem. Terwijl TV7 om aanvullende informatie over deze kwestie verzocht, reageerde de woordvoerder van de IDF niet onmiddellijk op het verzoek om commentaar van TV7.

__________________________________________
ENGLISH:

Bron: TV7 Israel News

The IDF is reportedly planning to purchase special anti-drone rifles that are capable of firing explosive charges. The rifles, which are manufactured by a civilian company, have the ability to disrupt the drone’s frequencies and seize control of the unmanned aerial vehicles.

The decision to acquire the rifles was made after several incidents in which bomb-carrying drones were used by Islamist militants against the IDF on the Gaza border. Just recently, Islamic Jihad released a video in which it showed one of its drones hoovering over an IDF tank that was stationed along the Gaza border. The video purported to show the drone loosing a bomb that exploded next to the tank. Thankfully, no injuries or damage were reported in the incident.

According to a senior military source, the use of bomb-carrying drones by Gazan Islamist organizations has become more frequent. In contrast to the threat of incendiary kites and balloons, a drone can penetrate further into Israeli territory, more quickly and accurately, potentially resulting in deadly consequences.

That is why, the IDF is preparing for this threat. Israeli forces deployed along the Gaza Strip border are set to receive special training to this end, and are likely to be equipped with the new rifles. While TV7 requested additional information on the matter, the IDF’s Spokesperson Unite did not immediately response to TV7’s request for comment.