10 juni 2019

2019-06-10-11.25: Jordanië: "Abbas verwerpt elke oplossing voor de crisis" - Jordan: 'Abbas rejects every solution to the crisis'

Mahmoud Abbas

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: Arutz Sheva7

Jordaanse ambtenaren beschuldigen de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Abbas, voor het verwerpen van het genereuze aanbod van financiële steun.

De Jordaanse ambtenaren zetten vraagtekens bij het beheer van de financiële crisis door de Palestijnse Autoriteit (PA) onder leiding van voorzitter Mahmoud Abbas, zo meldt 'Israel Hayom'.

Volgens 'Israël Hayom', vreest Jordanië, dat een ineenstorting van de PA zal leiden tot geweld, ook tegen Jordaniërs. Een dergelijk scenario zou een bedreiging vormen voor de stabiliteit van het Hasjemitische koninkrijk, aldus de site.

Voorafgaand aan de Zesdaagse Oorlog in 1967 controleerde Jordanië heel Judea en Samaria. Nadat Israël het gebied in juni 1967 had ingenomen, staken veel Arabische inwoners van Judea en Samaria de Jordaan over en verhuisden ze naar Jordanië. Tegenwoordig maken deze Jordaanse "vluchtelingen" en hun kinderen ongeveer de helft van de bevolking van het land uit.

Volgens een hoge Jordaanse ambtenaar heeft Abbas een voorstel verworpen, dat de financiële crisis van de PA zou oplossen. De bron voegde toe dat Abbas tot de ambtenaren van de PA opdracht heeft gegeven om Israëlische ambtenaren niet te ontmoeten, die het probleem willen proberen op te lossen. Dit kan tot de instorting van de PA leiden.

Verscheidene dagen geleden heeft de leider Mohammad Shtayyeh van de PA gezegd: "dichter dan ooit bij een faillissement te staan". Dit is te wijten aan het feit dat de PA weigert om de belastingen, die via Israël naar de PA worden overgeheveld, goed te keuren. Ondertussen lopen de schulden van de PA aan Israel Electric Company en het lokale waterbedrijf op tot in de miljarden.

Eerder dit jaar, ondertekende de vertrekkende Minister van Financiën Moshe Kahlon (Kulanu) een bevel om 42 miljoen NIS ($11.578.350) - het bedrag dat aan terroristen en hun families wordt betaald - af te trekken van de belastingen, die elke maand naar de Palestijnse Autoriteit worden overgedragen.

De inhouding is in overeenstemming met een wet, die afgelopen zomer is aangenomen en van invloed is op alle betalingen in 2019. Israël zal ophouden met het inhouden van de betalingen, wanneer de PA stopt met het financieren van moord en verwonden van de Israëlische burgers.

Ondertussen betaalt de PA haar werknemers slechts 50 procent van hun salaris om de salarissen aan terroristen volledig te kunnen blijven betalen.

_____________________________
ENGLISH:

Credits: Arutz Sheva7

Jordanian officials slam Palestinian Authority's Chairman Abbas for rejecting generous offer of financial support.

Jordanian officials are fuming over Palestinian Authority (PA) Chairman Mahmoud Abbas' management of the PA's financial crisis, Israel Hayom reported.

According to Israel Hayom, Jordan is concerned that a collapse of the PA will lead to violence, including towards Jordanians. Such a scenario would threaten the Hashemite kingdom's stability, the site noted.

Prior to the Six Day War in 1967, Jordan controlled all of Judea and Samaria. After Israel took the area in June 1967, many Arab residents living in Judea and Samaria crossed the Jordan River and moved to what was - and remains - Jordan. Today, those Jordanian "refugees" and their children make up approximately half of the country's population.

A senior Jordanian official said Abbas has rejected a proposal which would solve the PA's financial crisis. The source added that Abbas has ordered PA officials not to meet Israeli officials to attempt to solve the problem. This, he said, may lead to the PA's collapse.

Several days ago, PA leader Mohammad Shtayyeh said the PA is closer than ever to bankruptcy, due to its refusal to accept taxes transferred to it via Israel. Meanwhile, the PA's debts to Israel Electric Company and the local water company are estimated to be in the billions.

Earlier this year, outgoing Finance Minister Moshe Kahlon (Kulanu) signed an order to deduct 42 million NIS ($11,578,350) - the amount paid to terrorists and their families - from the taxes transferred each month to the Palestinian Authority.

The deduction is in accordance with a law passed last summer, and will affect all payments made during 2019. Israel will cease deducting the payments when the PA ceases funding the murder and maiming of Israel's citizens.

Meanwhile, the PA is paying its employees just 50% of their salaries in order to continue paying the terror salaries in full.