11 juni 2019

2019-06-11-19.25: Een vuurgevecht breekt uit tussen IDF en Palestijnse troepen in Nablus (Sichem) - Firefight breaks out between IDF and Palestinian forces in Nablus (Sichem)

IDF-strijdkrachten staan tegenover Palestijnse preventieve veiligheidstroepen in Nablus. (fotokrediet: ARAB MEDIA) - DF forces face Palestinian Preventive Security forces in Nablus. (photo credit: ARAB MEDIA)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: The Jerusalem Post

Op de vroege Dinsdag ochtend brak een vuurgevecht uit tussen de IDF strijdkrachten en Palestijnse veiligheidstroepen in Nablus op de Westelijke Jordaanoever (Heartland). Volgens de IDF was het een geval van verkeerde identiteit.

"Tijdens operaties om terroristen in de stad Nablus te arresteren, brak er een vuurgevecht uit tussen IDF-soldaten en mensen, die door de troepen als verdachten werden geïdentificeerd. Volgens de IDF bleek het te gaan om personeel van het Palestijnse veiligheidsdiensten."

Terwijl geen enkele Israëlische soldaat gewond raakte bij de vuurgevechten in de buurt van het hoofdkwartier van de PA, raakte een Palestijnse veiligheidsagent licht gewond in zijn hand.

Volgens de gouverneur van Nablus, Ibrahim Ramadan waren zij door de Israëlische strijdkrachten niet op de hoogte gebracht, voordat ze de stad binnenkwamen, in tegenstelling tot de normale procedures. Men begon "direct en zonder rechtvaardiging" het vuur te openen op het gebouw van de veiligheidsdienst van de PA, zo meldde de PA nieuwssite WAFA. 

Volgens het rapport, inspecteerde Ramadan onmiddellijk de plaats nadat IDF het gebied verlaten had en zei: ,,Wij zullen niet zwijgen vóór dergelijke handelingen. Hun doel was om te doden. De kogels vernielden ramen en raakten de kantoren".

Palestinian Quds News netwerk meldde ook dat de PA veiligheidstroepen, die met een aantal gepantserde voertuigen ter plaatse kwamen, ook onder vuur kwamen te liggen door de IDF-troepen. Eind mei ontvingen ze met toestemming van Israël tien gepantserde voertuigen uit de Verenigde Staten, die door EU gedoneerd waren. 

Israëlische veiligheidstroepen, waaronder de IDF, de politie en de inlichtingendienst Shin Bet, voeren bij avondschemer invallen uit op de Westelijke Jordaanoever in een poging om Palestijnen, die verdacht worden van geweld tegen Israëliërs te arresteren.

_________________________________
ENGLISH:

Source: The Jerusalem Post

A firefight broke out between IDF forces and Palestinian security forces in the West Bank (Heartland) city of Nablus early Tuesday morning in what the IDF said was a case of mistaken identity. 

“During operations to arrest terrorist operatives in the city of Nablus, a firefight broke out between IDF soldiers and people who were identified by the troops as suspects. After the fact, it was determined that it was Palestinian security services personnel,” the IDF said in a statement.

While no Israeli soldiers were wounded in the exchange of fire near the PA headquarters in the city, one Palestinian security officer was slightly injured in his hand.

The governor of Nablus, Ibrahim Ramadan, said that Israeli forces had not notified the PA before entering the city contrary to normal procedures and “directly and without justification” opened fire on the PA security service building, the PA news site WAFA reported. 

According to the report, Ramadan inspected the scene “immediately” after IDF troops left the area and said that "we must not remain silent before such acts. Their goal was to kill. The bullets broke the windows and hit the offices.”

Palestinian Quds News network also reported that PA security forces who arrived at the scene with a number of armored vehicles also came under fire by IDF troops. In late May, they received ten armored vehicles from the United States with Israel's approval. Those trucks were donated by EU.

Israeli security forces, including the IDF, police and Shin Bet intelligence agency, carry out near nightly raids in the West Bank in an attempt to arrest Palestinians suspected of violence against Israelis