21 juni 2019

2019-06-21-16.25: Nieuwe Israëlische technologie kan kankercellen bevriezen - New Israeli technology can freeze cancer cells


Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bron: Jonet.nl

Een Israëlisch bedrijf in de noordelijke kustplaats Ceasarea heeft een revolutionaire techniek ontwikkeld om kankertumoren te bevriezen die alleen plaatselijke verdoving vereisen.

De nieuwe techniek wordt al toegepast op duizenden vrouwen met borstkanker wereldwijd in ziekenhuizen en artsenpraktijken, onder meer in Japan, Australië, Duitsland en Spanje. Een klinische proef wordt momenteel uitgevoerd in de Verenigde Staten.

Vice-President Elizabeth Sadka van IceCure Medical Ltd. legt uit dat de methode bedoeld is “om de operatie te vervangen voor een specifieke doelgroep die we kunnen aanbieden om te behandelen in een minimaal invasieve operatie.”

Een oplossing bij een temperatuur van -274 graden Fahrenheit wordt in de kankertumor geïnjecteerd om het te bevriezen, waardoor het inactief wordt en het lichaam binnen enkele weken van nature hetzelfde kan doen als met andere dode cellen.

Er blijft slechts een minimaal litteken achter in het weefsel, terwijl er geen ander spoor achterblijft op de rest van het lichaam of de organen.

De meeste patiënten kunnen binnen één uur, en in sommige gevallen zelfs binnen tien tot vijftien minuten, worden behandeld. Hierdoor kunnen ze dezelfde dag of de volgende dag nog naar huis gaan.

“Dankzij onze technologie kunnen we tumoren van verschillende soorten en maten bevriezen. Hoe vroeger de patiënt wordt gediagnosticeerd en hoe kleiner de tumor is, hoe sneller en efficiënter de behandeling zal zijn.”

_________________________________________________________


___________________________________________________________

ENGLISH:


Source Jonet.nl

An Israeli company in the northern coastal town of Ceasarea has developed a revolutionary technique to freeze cancer tumors that only require local anesthesia.

The new technique is already being applied to thousands of women with breast cancer worldwide in hospitals and doctors' practices, including in Japan, Australia, Germany and Spain. A clinical trial is currently being conducted in the United States.

Vice-President Elizabeth Sadka of IceCure Medical Ltd. explains that the method is "to replace the operation for a specific target group that we can offer to treat in a minimally invasive operation."

A solution at a temperature of -274 degrees Fahrenheit is injected into the cancer tumor to freeze it, making it inactive and allowing the body to naturally do the same within a few weeks as with other dead cells.

Only a minimal scar remains in the tissue, while no other trace remains on the rest of the body or organs.

Most patients can be treated within one hour, and in some cases even within ten to fifteen minutes. This allows them to go home the same day or the next day.

“Thanks to our technology, we can freeze tumors of various shapes and sizes. The earlier the patient is diagnosed and the smaller the tumor is, the faster and more efficient the treatment will be. "