01 juli 2019

2019-07-01-12.00: Bewoners van de Gaza-gordel overwegen een formele klacht bij de VN tegen Hamas in te dienen - Gaza Belt Residents Consider Formal UN Complaint Against Hamas

Een "Vredes Vlieger" met de woorden "Leef, Lach, Liefde" (Yedidya Harush/TPS).
A “Peace Kite” baring the words “Live, Laugh, Love” (Yedidya Harush/TPS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,...". Psalm 18:36 HSV

Bron: Breaking Israel News

Vertegenwoordigers van Israëlische regionale raden in de buurt van de grens met Gaza onderzoeken de wettelijke vereisten voor een onafhankelijk beroep bij de Verenigde Naties tegen Hamas, nadat ze de afgelopen week zo'n 100 branden hadden veroorzaakt door de brandstichtende ballonnen, die vanuit de Gazastrook zijn opgelaten.

Volgens een rapport van Israëlische Channel 12, zijn de inwoners van het gebied woedend over het spervuur van brandgevaarlijke ballonnen in de lucht en ontmoedigd door het gebrek aan reactie en steun van de Israëlische regering.

Volgens de bewoners is er geen enkele regeringsfunctionarissen langsgekomen om steun te betuigen of om de regionale raadshoofden te ontmoeten om hulp of oplossingen te bieden.

Israël heeft onlangs de beperkingen op Gaza versoepeld, ondanks het feit, dat de stopzetting van de lancering van brandstichtende ballonnen een voorwaarde is voor het staakt-het-vuren, dat in mei tussen Israël en Hamas is afgegrendeld.

In een andere nieuw overeengekomen wapenstilstand, op Zondag, breidde Israël de visserijzone van Gaza tot 15 zeemijlen uit, 60 in beslag genomen boten worden terug gegeven en de brandstofleveringen aan de enclave aan de kust hervatten, met een reeds gesignaleerde verzending van vier vrachtwagens met meer dan 150.000 liter brandstof naar Gaza.

Israël had de brandstofverzendingen op dinsdag gestaakt vanwege de brandstichtingen.

_____________________________________________
ENGLISH:


"You have given me the shield of Your protection,...Psalms 18:36 The Israel Bible™

Source: Israel Breaming News

Representatives of Israeli regional councils near the Gaza border are looking into the legal requirements for issuing an independent appeal to the United Nations against Hamas, after suffering some 100 fires in the past week sparked by incendiary balloons launched from the Gaza Strip.

According to a report by Israel’s Channel 12, residents of the region are outraged by the barrage of airborne incendiary devices, and discouraged by the lack of reaction and support on the part of the Israeli government.

The residents asserted that no government officials have come to show support in the area or meet with regional council heads to provide aid or solutions.

Israel has recently eased restrictions on Gaza, despite the cessation of incendiary balloon launches being a condition of the ceasefire sealed between Israel and Hamas in May.

In another truce renewal, on Sunday, Israel extended the Gaza fishing zone to 15 nautical miles, agreed to return 60 confiscated boats and will resume fuel deliveries to the coastal enclave, with a reported shipment of four trucks bringing more than 150,000 liters of fuel into Gaza.

Israel had stopped the fuel shipments on Tuesday due to the arson attacks.