02 juli 2019

2019-07-02-15.45:De 'Bahrein Summit' hebben bijgewoond, zullen worden gemarteld of geëxecuteerd - Arabs who attended Bahrain Summit will be Tortured or Executed​

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Breaking Israel News

De voormalige minister van de Palestijnse Autoriteit waarschuwt de Arabieren, die de 'Bahrein Summit' hebben bijgewoond, zullen worden gemarteld of geëxecuteerd.

Tijdens een verhit debat tussen Yishai Fleischer, de woordvoerder van de Hebron-joodse gemeenschap en Ashraf Al-Ajrami, een ex-Palestijnse minister van Gedetineerdenzaken, vertelde aan ILTV, dat de deelnemers aan de conferentie van Bahrein "collaborateurs van de bezetting" waren.  Al-Ajrami voegde eraan toe dat zij "gestraft zullen worden".

Het is goed gedocumenteerd, dat straf voor Arabieren van de Palestijnse Autoriteit,  die met Israël samenwerken, marteling of zelfs de doodstraf is.

Vorige week bracht Breaking Israel News een uiteenzetting uit waarin de verschillende foltertechnieken werden onthuld, die door de Palestijnse Autoriteit werden gebruikt om diegenen te straffen, die werden beschuldigd van samenwerking met Israël of de bezetters. Enkele getuigenissen van het slachtoffer waren ondersteboven opgehangen, kokend plastic om op de huid te druppelen, het verwijderen van nagels en tanden, sterilisatie, slaaptekort, hongersnood, moord en zelfs de verkrachting van familieleden. Tweeënvijftig slachtoffers van marteling door de Palestijnse Autoriteit hebben in juni hun getuigschrift ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

In 2001 heeft de Palestijnse Autoriteit Allam Bani Ouda en Majdi Mikkawi geëxecuteerd voor samenwerking met de Israëlische veiligheidsdiensten.  De twee executies werden uitgevoerd door een vuurpeloton.

Meer recentelijk, in april 2008, heeft de Palestijnse Autoriteit Rechtbank Imad Sa'ad, een 25-jarige voormalige PA-politieagent,ter dood veroordeeld, ook voor de samenwerking met Israël.

Ahmed Abu Dayyeh, de voorzitter van de rechtbank die Sa'ad veroordeelde, beweerde, dat de verdachte deel uitmaakte van een netwerk van spionnen, die in de omgeving van Hebron actief waren. Hij legde uit dat Sa'ad, een inwoner van het dorp Yatta, verantwoordelijk was voor de dood en detentie van vier Palestijnse Arabieren en voor de sloop van hun huis.

_________________________
ENGISH:


Ex-Palestinian Authority Minister Hints that Arabs who attended Bahrain Summit will be Tortured or Executed

During a heated debate on between Yishai Fleischer, the Hebron Jewish Community spokesman and Ashraf Al-Ajrami, an ex-Palestinian minister of prisoner affairs, the latter told ILTV that those who attended the Bahrain Conference were “collaborators of the occupation”.  Al-Ajrami added that they “will be punished”.

It is well documented that the punishment in the Palestinian Authority for Arabs who collaborate with Israel is torture or even the death penalty.

Last week, Breaking Israel News ran an expose revealing the various torture techniques used by the Palestinian Authority to punish those accused of collaborating with Israel or the “occupation. Some of the victim’s testimonies included prolonged hanging upside-down, boiling plastic to drip onto skin, the removal of nails and teeth, sterilization, sleep deprivation, starvation, murder and even the rape of family members. Fifty-two victims of torture at the hands of the Palestinian Authority have submitted their testimony to the International Criminal Court (ICC) in the Hague in June.

Back in 2001, the Palestinian Authority executed Allam Bani Ouda and Majdi Mikkawi for collaborating with Israeli security services.  The two executions were carried out by a firing squad.

More recently in April of 2008, Palestinian Authority courts have sentenced Imad Sa’ad, a 25-year-old former PA policeman to death, also for collaborating with Israel.

Ahmed Abu Dayyeh, the president of the court that sentenced Sa’ad, claimed that the accused was part of a network of spies that operated in the Hebron area. He explained that Sa’ad, who is a resident of the village of Yatta, was responsible for the death and detention of four Palestinian Arabs as well as for the demolition of a home.