02 juli 2019

2019-07-02-17.50: Hallelle Ariel: Drie jaar later en haar moordenaarsfamilie is 50.000 Shekels rijker - Hallel Ariel: Three Years Later and Her Murderer’s Family is 50,000 Shekels Richer

Begrafenis van Hallelle Ariel, 13, vermoord in Kiryat Arba Stabbing Attack 30.6.16 (Foto: Hillel Maeir/TPS)
Funeral of Hallel Ariel, 13, Murdered in Kiryat Arba Stabbing Attack 30.6.16 (Photo: Hillel Maeir/TPS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: Breaking Israel News

Drie jaar geleden op 30 juni, brak een 17-jarige Palestijnse man in bij het Arielhuis in Kiryat Arba en drong de kamer binnen waar de 13-jarige Hallel Ariel lag te slapen. Hij stak haar dood. 

De terrorist viel toen een lid van de 'Vrijwillige Vereniging van de veiligheidsdienst van de Buurt' aan, die de kamer binnenkwam om polshoogte te nemen. 

De vader van het meisje, rabbijn Amichai Ariel, kwam de kamer binnen, schoot twee keer op de dader en trof hem één keer. De terrorist ontsnapte uit het huis en stak nog eens twee andere Joodse bewakers neer, voordat hij werd doodgeschoten. 

Voor de aanslag pochte de Palestijnse terrorist op Facebook, dat hij als martelaar wilde sterven, die Joden vermoordde. Hij wilde zijn neef "wreken", die werd doodgeschoten. nadat hij met zijn auto een Israëlisch militair voertuig had geramd. Drie Israëlische soldaten raakten daarbij gewond. Na de aanval op Hallel prees de moeder van de terrorist haar zoon als een martelaar, die Jeruzalem en de al-Aqsa Moskee verdedigde en spoorde anderen aan om zijn voorbeeld te volgen. 

Slechts een paar weken na de moord plaatste de moeder van de terrorist een video op YouTube en zei: "mijn zoon is een held. Hij maakte me trots."

Op zondag, drie jaar later, publiceerde Palestinian Media Watch (PMW) een verontrustende nieuwsbericht over de moord op Hallel.

"Sinds de moord heeft de Palestijnse Autoriteit de familie meer dan 50.000 sikkelen (12.500 euro) betaald, alleen maar omdat hun zoon een 13-jarig Israëlisch meisje heeft vermoord en als een 'martelaar' gestorven is" aldus PMW.

Dit geld werd toegewezen uit een budget met het label van het Martelarenfonds van de Palestijnse Autoriteit met het doel een maandelijks bedrag in contanten uit te betalen aan de families van Palestijnen, die zijn gedood, gewond of gevangengezet voor betrokkenheid bij aanvallen, hulp bij het aanvallen of plannen om Israëliërs aan te vallen. 

Het is moeilijk om precies vast te stellen hoeveel geld er aan terroristen wordt uitgekeerd. De PA wordt vaak bekritiseerd vanwege dit beleid van het belonen van terroristen, en probeert de werkelijke cijfers te verdoezelen. Vorig jaar meldde PMW, dat de jaarlijkse betalingen van het PA-Martelaarsfonds aan terroristen en hun families 355 miljoen dollar bedroegen, of 7,47 procent van het overheidsbudget van de PA, dat 4,76 miljard dollar is.

Volgens de Gewijzigde Palestijnse wet inzake gevangenen, hebben gevangenen, die een jaar of langer in een Israëlische gevangenis hebben vastgezeten, na hun vrijlating recht op een ziektekostenverzekering en school-, universiteits- en beroepsonderwijs zonder collegegeld. Particuliere liefdadigheidsinstellingen, waaronder de in de VS gevestigde Holyland Foundation, zijn ervan beschuldigd de toelage te hebben gefinancierd.

Op 23 maart 2018 tekende de Amerikaanse president Donald Trump de Taylor Force Act tot wet, die ongeveer een derde van de Amerikaanse buitenlandse hulpbetalingen aan de PA zal verlagen, totdat de PA stopt met het betalen van toelagen aan terroristen en hun nabestaanden.

__________________________________________

ENGLISH:


Source: Breaking Israel News

On June 30, three years ago, a 17-year old Palestinian man broke into the Ariel home in Kiryat Arba, entered the room where 13-year old Hallel was sleeping and stabbed her to death. 

The terrorist then attacked a member of the volunteer neighborhood security association who entered the room in response to an alarm. 

The girl’s father, Rabbi Amichai Ariel entered the room, firing two shots at the perpetrator and hitting him once. The terrorist exited the house, stabbing two other Jewish guards before he was shot and killed. 

Before the attack, the Palestinian terrorist boasted on Facebook that he wanted to die as a martyr killing Jews. He expressed a desire to “avenge” his cousin, who was shot and killed after ramming his car into an Israeli military vehicle, injuring three Israeli soldiers. After the attack on Hallel, the terrorist’s mother praised her son as a martyr defending Jerusalem and the al-Aqsa Mosque and urged others to follow in his path. The terrorist’s mother posted a video on YouTube just a few weeks after the murder, saying that “my son is a hero. He made me proud.”

On Sunday, the third anniversary of Hallel’s murder, Palestinian Media Watch (PMW) published a disturbing update. 

“Since the murder, the Palestinian Authority has paid the family over 50,000 shekels ($14,000), just because their son murdered an Israeli 13-year-old girl and died a ‘Martyr’ as they call it,” PMW wrote.

This money was allocated from a budget labeled the Palestinian Authority Martyrs Fund for the purpose of paying a monthly cash stipend to the families of Palestinians killed, injured or imprisoned for involvement in attacking, assisting in attacking, or planning to attack Israelis. It is difficult to determine precisely how much money is paid to terrorists. The PA is frequently criticized for this policy of rewarding terrorist so they try to obfuscate the actual figures. Last year, PMW reported that the PA Martyr’s Fund annual payments to terrorists and their families were $355 million, or 7.47 percent of the PA’s $4.76 billion operating budget.

Under the Amended Palestinian Prisoners Law, prisoners who have served a year or more in an Israeli prison are entitled upon release to health insurance and tuition-free school, university and professional education. Private charities including the U.S. based Holyland Foundation have been accused of funding the stipends.

On 23 March 2018, U.S. President Donald Trump signed the Taylor Force Act into law, which will cut about a third of US foreign aid payments to the PA,[36] until the PA ceases making payment of stipends to terrorists and their surviving families.