03 juli 2019

2019-07-03-14.15: Iran dreigt: Als de VS aanvalt, zullen we Israël binnen een half uur uitroeien - Iran threatens: If US attacks, we’ll wipe out Israel in half hour

The Abraham Lincoln Carrier Strike Group has deployed to the Persian Gulf. (AP/U.S. Navy/Specialist 3rd Class Darion Chanelle Triplett)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een televisie-interview vertelt de top ambtenaar Mojtaba Zonnour, dat Israël binnen "een half uur" uitgeroeid zijn, als Amerika Iran aanvalt.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

In een lokaal televisie-interview op zondag dreigde een hoge Iraanse ambtenaar, dat Israël het niet zal overleven, indien de Verenigde Staten zijn land aanvalt.

In een interview op Al-Alam TV zei Mojtaba Zonnour, voorzitter van de National Security and Foreign Policy Committee van het Iraanse parlement: "Als Amerika ons aanvalt, zal Israël binnen een half uur weggevaagd zijn".
 
De harde-lijn geestelijke, die tot 2019 ook voorzitter was van de Iraanse Nucleaire Subcommissie, sprak vooral over de Amerikaanse dreiging voor Iran, in het kader van de toenemende spanningen tussen de twee tegenstanders.

Zonnour beweerde dat 36 Amerikaanse bases in de regio binnen bereik van Iraanse raketten liggen. Dit omvat de ,,dichtst bijzijnde militaire basis" in Bahrein, waar de Amerikaanse Vijfde Vloot ligt, zei hij, evenals zelfs ,,de verste" op het eiland van Diego Garcia in de Indische Oceaan.

"Vandaag de dag hebben we een intelligentie overwicht," merkte hij op, naar een vertaling van MEMRI, het Middle East Media Research Institute. "We ontdekken zeer snel alle veranderingen op de Amerikaanse basissen in de regio.

Als de Amerikanen 'denken om ons aan te vallen', zal het Iraanse regime het vliegdekschip van de Amerikaanse marine, dat momenteel in de regio patrouilleert, laten zinken, aldus Zonnour. "Zijn enorme omvang maakt het voor ons gemakkelijker om hem te raken. We zullen het vliegdekschip samen met zijn 7.000 bemanningsleden laten zinken, "voegde hij er glimlachend aan toe.
 
Volgens het staats-gesanctioneerde persagentschap Mehr, bespotte de hogere parlementariër de rapporten, dat President Donald Trump een aanval op Iran had afgezegd, nadat Teheran een onbemande Amerikaanse drone in Juni had neergehaald..

"Als de Amerikanen zeker wisten, dat hun aanval succesvol zou zijn, dan zouden zij deze niet hebben geannuleerd. De reden van de annulatie was de "afschrikking" van Iran.

De Amerikaanse regering zei, dat de aanval werd afgeblazen vanwege het potentiële verlies aan mensenlevens dat ze zou veroorzaken. In plaats daarvan hebben de Amerikanen de Iraanse raketlanceringssystemen uitgeschakeld via een cyberaanval, als vergelding voor het neerslaan van de drone.

_____________________________

ENGLISH

In a television interview, senior official Mojtaba Zonnour gives Israel “half an hour” of life if America hits Iran.

By Batya Jerenberg, World Israel News

In a local television interview Sunday, a senior Iranian lawmaker threatened that Israel will not survive if the United States attacks his country.

Speaking on Al-Alam TV,  Mojtaba Zonnour, chairman of the National Security and Foreign Policy Committee of the Iranian parliament, said, “If America attacks us, Israel will survive for less than half an hour.”
 
The hardline cleric, who until 2019 also served as chairman of Iran’s Nuclear Subcommittee, spoke mainly about the U.S. threat to Iran amidst the rising tensions between the two adversaries.

Zonnour claimed that 36 American bases in the region are under Iran’s surveillance, all within reach of its missiles. This includes the “closest military base” in Bahrain, which serves the American Fifth Fleet, he said, as well as even the “most remote” one on the island of Diego Garcia in the Indian Ocean.

“Today, we have intelligence hegemony,” he noted, according to a translation by MEMRI, the Middle East Media Research Institute. “We detect very quickly all the changes in the American bases in the region.”

If the Americans “think of attacking us,” the Iranian regime will sink the U.S. Navy’s aircraft carrier that is currently patrolling the region, Zonnour said. “Its huge size only makes it easier for us to target…. We will sink [it] along with its 7,000 crew members,” he added with a smile.

According to the state-sanctioned Mehr news agency, the senior parliamentarian scoffed at reports that President Donald Trump had called off a strike on Iran after Tehran shot down an unmanned American drone in June.

“If they (the Americans) had predicted their attack would be successful, they would not have cancelled it and it would definitely have happened,” he stated, crediting Iran’s “deterrence” for the aborted strike.

The U.S. administration said that the attack was called off due to the potential loss of life it would cause. Instead, the Americans disabled Iranian missile launch systems via cyberattack in retaliation for the downing of its drone.