07 juli 2019

2019-07-07-17.00: Eerlijke imam: Jeruzalem niet echt belangrijk voor islam - Honest Words From an Honest Muslim Cleric

 Shi’ite Muslim Imam Mohamad Tawhidi

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Jeruzalem is niet van ons', zegt de Australische sjiitische Imam Mohamad Tawhidi. 'Wij hebben niets te maken met Palestina', beweert de zelfverklaarde moslim-hervormer, die zegt dat de stad cynisch wordt gebruikt om haat tegen de Joden te zaaien.

Bron: IsraelToday

In een open en eerlijk moment geeft Tawhidi toe: 'Wij (moslims) hebben nooit een probleem gehad met het Joodse volk,' in dit openhartige interview in de Candace Owens Show, die op het PragerU-kanaal werd uitgezonden. 

De islamist erkent verder dat zelfs Jeruzalem nooit een speciale plaats in de islamitische leer heeft gehad, tot de oprichting van de Joodse Staat. 'We hadden onze eigen heilige plaatsen, Mekka en Medina,' geeft hij toe. 

Jeruzalem werd pas een belangrijke islamitische stad toen het gebruikt kon worden als een misleidend politiek propaganda­wapen om de woede van de moslimwereld tegen de Joodse Staat op te wekken, aldus de eerlijke geestelijke.

_____________________________


_____________________________

ENGLISH:

“Jerusalem is not ours,” the Shi’ite Muslim Imam Mohamad Tawhidi says. “We have nothing to do with Palestine,” the self-declared Muslim reformer asserts.

Source: IsraelToday

In a frank and truthful moment, Tawhidi admits, “We (Muslims) never had a problem with the Jewish people,” in this candid interview on the Candace Owens Show aired on the PragerU channel. 

The Islamicist goes on to acknowledge that even Jerusalem never had a special place in Islamic teachings until the establishment of the Jewish State. “We had our own holy places, Mecca and Medina,” he admits. 

Jerusalem only became an important Islamic city when it could be used as a deceptive political propaganda weapon to stir up the Muslim world’s anger towards the Jewish state, the honest cleric points out.