11 juli 2019

2019-07-11-17.10: Iran Probeert de Britse tanker in de Golf in beslag te nemen - Iran Tries to Seize UK Tanker in Gulf

Night vision watching at a warship (courtesy: Shutterstock)

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Iran Probeert de Britse tanker in de Golf in beslag te nemen, maar trekt zich terug nadat het Britse oorlogsschip dreigt het vuur te openen.

Bron: Breaking Israel News

Vijf Iraanse snel-boten probeerden woensdag een Britse tanker in beslag te nemen, die de Straat van Hormuz was binnengevaren. De tanker, echter, werd begeleid door een UK Royal Navy fregat, HMS Montros. Volgens het rapport van Jerusalem Post, hebben de Iraanse snel-boten, geopereerd onder het gezag van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De tanker werd benaderd en de kapitein gaf de opdracht om van koers te veranderen naar de Iraanse territoriale wateren. Een Amerikaans bewakingsvliegtuig begeleidde de tanker vanuit de lucht. Op dat moment richtte het Britse slagschip zijn kanonnen op de Iraanse snel-boten, en waarschuwden hen om zich terug te trekken. De Iraanse boten gaven gehoor aan de waarschuwing.

Het incident komt slechts één dag nadat het Pentagon hun intenties aankondigde om een internationale coalitie te vormen om het zeevervoer in en rond de Iraanse kustlijn te beschermen. In het bijzonder de strategische vaarroutes tussen Iran en Jemen.

Hoewel Iran een reputatie heeft op het gebied van inbeslagname van Britse marineschepen, is dit de eerste keer dat het land een commercieel schip heeft aangevallen. De Midden-Oosten-analist Seth Frantzman noemde de actie, "meer op piraterij lijken in de ogen van het internationale recht en het zeerecht".

Vorige week heeft het Verenigd Koninkrijk een Iraanse olietanker voor de kust van Gibraltar in beslag genomen na beschuldigingen, dat ze sancties overtraden door olie naar Syrië te vervoeren.

De  stafchef van de Iraanse strijdkrachten en de bevelhebber van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde  Mohammad Bagheri zeiden, dat de ,,agressie" niet ,,onbeantwoord" zou blijven.

"De vangst van de Iraanse olietanker op basis van verzonnen excuses, zal niet onbeantwoord blijven en indien nodig zal Teheran een passend antwoord geven," zei Bagheri.

_____________________________
ENGLISH:

Iran Tries to Seize UK Tanker in Gulf, Backs After Battleship Threatens to Open Fire

Source: Breaking Israel News

Five Iranian fast boats tried to seize a British tanker entering the Strait of Hormuz on Wednesday. The tanker, however, was being escorted by a UK Royal Navy frigate, HMS Montros the Jerusalem Post reports. According to the report, the Iranian fast boats, operated by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), approached the tanker and instructed the captain to change course into Iranian territorial waters. An American surveillance aircraft that was also escorting the tanker recorded the exchange from above.

At that point, the British battleship aimed its guns at the Iranian fast boats warning them to stand down. The Iranian boats backed and went their way.

The incident comes just one day after the Pentagon announced their interest in forming an international coalition to protect sea transportation in and around Iran's coastline. More specifically, in strategic water passages between Iran and Yemen ..

And although Iran has a track record of seizing British Navy vessels, this is the first time it has targeted a commercial vessel. Middle East affairs analyst Seth Frantzman called the act one "that looks more like piracy in the eyes of international law and the law of the seas."

Last week, the UK seized an Iranian oil tanker off the coast of Gibraltar following accusations that they were violating sanctions by transporting oil to Syria.

Iran's armed forces chief of staff, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps military commander Major General Mohammad Bagheri said that the "aggression" would not go "unanswered."

"Capture of the Iranian oil tanker based on fabricated excuses ... will not be unanswered and when necessary Tehran will give appropriate answer," Bagheri said.