11 juli 2019

2019-07-11-17.45: Netanyahu: we bereiden ons voor op een breedschalige, verrassende operatie in Gaza - Netanyahu: we are preparing for broad, surprising Campaign in Gaza

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Prime Minister Benjamin Netanyahu vertelde in verband met de huidige veiligheidsstatus en spanning in Zuid-Israël, tijdens zijn afgelopen bezoek aan Ashkelon, waarin hij zei: "Israël geeft er de voorkeur aan de rust te bewaren, maar bereidt zich ook voor op een grootschalige militaire operatie in de Gazastrook."

Door: The Jerusalem Post

"Ik geef de voorkeur aan het handhaven van de rust, hoewel we niet de illusie hebben, dat het mogelijk is om een politiek akkoord te bereiken met deze groep, die de staat Israël van de aardbodem wil vegen," zei Netanyahu.

"We bereiden ons voor op een offensieve aanval en de operatie zal niet alleen breed, maar ook verrassend zijn." Netanyahu beweerde ook dat "ik niet zal aarzelen om te doen wat nodig is. Verkiezingsoverwegingen zijn geen leidraad voor mijn overwegingen".

In een poging om de burgers van het Zuiden tevreden te stellen, beweerde Netanyahu dat "ik een resultaat wil dat ervoor zorgt dat deze stad en de gemeenschappen in het Zuiden zich zullen blijven ontwikkelen en ontplooien met een gevoel van veiligheid en de realiteit van veiligheid".

De opmerkingen van de premier kwamen een paar dagen, nadat wederom een  tunnel in het zuidelijke deel van de Gazastrook werd ontdekt tijdens de bouw van de ondergrondse barrière van het land. (Redactie IsraelCNN: 5 tot 20 meter diepe betonnen muur in de grond)

Het is onduidelijk of de tunnel oud of pas gegraven is door terreurgroepen in de Gazastrip.

De Regionale Raad van Eshkol zei, dat de tunnel werd gevonden door "baanbrekende technologische verdedigingen, die langs de grens van Gaza worden gebruikt om onze gemeenschappen te beschermen. De tunnel is geen bedreiging en wordt behandeld door de IDF".

Het Israëlische leger heeft uitgebreide inspanningen verricht om grensoverschrijdende tunnels vanuit Gaza te lokaliseren en heeft 16 terreurtunnels vernietigd, die de afgelopen twee jaar op Israëlisch grondgebied zijn binnengedrongen, waaronder één tunnel die zich uitstrekte zowel naar het Sinaï-schiereiland in Israël als naar Egypte bij de kruising met Kerem Shalom .

De IDF verwoestte ook een operationele zeetunnel, die zich uitstrekte in de Middellandse Zee en terroristen in staat zou stellen om vanuit een militaire post van Hamas in het noorden van de Gazastrook ongemerkt het zeegebied in te gaan.

In totaal zijn sinds het einde van Operatie Protective Edge in 2014, 18 grensoverschrijdende tunnels ontdekt en vernietigd.

Het afgelopen jaar hebben duizenden Gazanen wekelijks geprotesteerd langs het veiligheidshek, door deel te nemen aan de demonstraties van "Great Return March", waarin werd opgeroepen om een einde te maken aan de 12 jaar durende Israëlische blokkade van de Gazastrook. 

Tijdens de gewelddadige wekelijkse protesten hebben de Gazanen banden verbrand en de IDF-troepen bekogeld met stenen, granaten en andere explosieve. De inwoners van Gaza hebben ook talloze brandstichtingen ballonnen gelanceerd, soms ook met explosieven.

________________________________
ENGLISH:

Prime Minister Benjamin Netanyahu related to the current security status and tension in southern Israel in his visit to Ashkelon on Thursday, saying that "Israel prefers to maintain the tranquility, but is also preparing for a large-scale military operation in the Gaza Strip."

By: The Jerusalem Post

"I prefer to maintain the tranquility, although we do not have the illusion that it is possible to reach a political agreement with this group that wants to wipe the State of Israel off the face of the earth," Netanyahu said.

"We are preparing for the offensive side and the campaign is not only going to be broad, but also surprising," and also asserted that "I will not hesitate to do what is necessary, and electoral considerations do not guide me."

In an attempt to appease the citizens of the South, Netanyahu claimed that "I want a result in the end that would make sure this city and the communities in the South will continue to develop and prosper, and that there will be a feeling and a reality of security."

The comments from the prime minister came just a few days after another cross-border tunnel dug into Israeli territory was discovered in the southern part of the Gaza Strip during construction of the country’s underground barrier on Monday evening.

It is unclear if the tunnel was newly dug by terror groups in the Strip or if it was an old unused tunnel.

The Eshkol Regional Council said that the tunnel was found by “groundbreaking technological defenses that are used along the Gaza border to protect our communities. The tunnel is not a threat and is being handled by the IDF.”

Israel’s military has been investing extensive efforts in locating cross-border tunnels from Gaza, and has destroyed 16 terror tunnels that infiltrated into Israeli territory in the past two years, including one tunnel that stretched into both Israel and Egypt’s Sinai Peninsula near the Kerem Shalom crossing.

The IDF also destroyed an operational naval tunnel that extended into the Mediterranean and would have enabled terrorists who would enter from a Hamas military post in the northern Gaza Strip to exit into the sea unnoticed.

A total of 18 cross-border tunnels have been discovered and destroyed since the end of Operation Protective Edge in 2014.

For the past year, thousands of Gazans have been protesting along the security fence on a weekly basis, taking part in "Great Return March" demonstrations, calling for an end to the 12-year-long Israeli blockade of the Gaza Strip. 

During the violent weekly protests, Gazans have been burning tires and hurling stones, as well as grenades and other explosive devices, towards IDF troops. Gazans have also launched countless aerial incendiary devices into southern Israel, sometimes with explosive devices attached to them.