16 juli 2019

2019-07-16-16.12: Terug naar de dertiger Jaren: Europa buigt zich opnieuw voor de nazi's met Iran - Back to the thirties: Europe bows to Nazis again with Iran deal


De Iraanse president Hassan Rouhani, rechts, schudt de hand van de Franse presidentiële gezant Emmanuel Bonne.Iranian President Hassan Rouhani, right, shakes hands with French presidential envoy Emmanuel Bonne. 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische premier reageerde op de pogingen van de E.U. om de Iraanse nucleaire overeenkomst te redden door deze te vergelijken met de "Europese verzoening" met nazi-Duitsland in de jaren dertig.

Door World Israel News en AP

Afgelopen maandag vergeleek de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Europese pogingen om de nucleaire deal met Iran te herstellen met de Europese verzoening met het genocidaal nazi-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Netanyahu's kritiek kwam toen de Europese leiders Iran opriepen om zich te houden aan de nucleaire overeenkomst van 2015, ondanks de terugtrekking van de Verenigde Staten en het opnieuw opleggen van verlammende economische sancties.

Netanyahu beschuldigt, dat sommige leiders "niet wakker zullen worden totdat de Iraanse kernraketten op Europa vallen".

De Prime Minister heeft scherpe kritiek geuit op de nucleaire deal tussen Iran en de wereldmachten, waarbij hij wees op bewijzen, dat Iran in het verleden heeft geprobeerd om kernwapens te ontwikkelen en dat zal blijven doen.

Netanyahu zegt dat Israël "alles zal doen wat nodig is" om Iran ervan te weerhouden kernwapens te verkrijgen.

De Franse president Emmanuel Macron zei maandag tijdens een bezoek aan Servië, dat de nieuwe diplomatieke opwelling van de afgelopen weken een einde heeft gemaakt aan de "overreactie van Iraniërs" en een "constante dialoog met de Amerikanen" mogelijk heeft gemaakt.

De Europese landen, met Frankrijk voorop, proberen de spanningen in het Perzische Golfgebied te de-escaleren. De Verenigde Staten hebben zich vorig jaar eenzijdig teruggetrokken uit de overeenkomst en Teheran heeft hierop gereageerd door zijn uraniumverrijking te verhogen en de grenzen van de overeenkomst te verruimen.

Macron zei, dat hij zou spreken met de Iraanse president Hassan Rouhani, de Russische Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump.

____________________________
ENGLISH:


Israel’s prime minister responded to the E.U.’s efforts to salvage the Iran nuclear deal by comparing it to “European appeasement” of Nazi Germany in the 1930s.

By World Israel News and AP

On Monday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu compared European attempts to resuscitate the Iran nuclear deal to European appeasement of the genocidal Nazi regime during World War II.

Netanyahu’s criticism arrived as as European leaders call on Iran to stick to the 2015 nuclear deal despite the pullout by the United States and its re-imposition of crippling economic sanctions.

Netanyahu charges that some leaders “won’t wake up until Iranian nuclear missiles fall on Europe.”

The prime minister has been an outspoken critic of the nuclear deal between Iran and world powers, pointing to evidence that Iran has tried to develop nuclear weapons in the past and will continue to do so.

Netanyahu says Israel will do “whatever it takes” to keep Iran from obtaining nuclear weapons.

French President Emmanuel Macron commented on Monday during a visit to Serbia that new diplomatic momentum in recent weeks has stopped “overreaction by Iranians” and allowed for “a constant dialogue with the Americans.”

European nations, with France in the lead, are trying to deescalate tensions in the Persian Gulf area. The United States unilaterally pulled out of the deal last year and Tehran has responded by increasing its uranium enrichment, surpassing limits set by the deal.

Macron said he’d speak with Iranian President Hassan Rouhani after returning to Paris on Tuesday, and also with Russia’s Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump.