22 juli 2019

2019-07-22-09.00: Hamas verdeelt Qatar-geld, dat in geheim Gaza wordt binnengebracht - Hamas distributes Qatari money secret brought into Gaza

De inwoners van Qatari ontvangen hun geld. Mei. 19, 2019
Gazans receive their Qatari money. May. 19, 2019
P
hoto Credit: Abed Rahim Khatib/Flash90

Nederlands - English

NEDERlANDS:

Afgelopen zondag begon Hamas miljoenen dollars uit te delen van de maandelijkse betaling vanuit Qatar.

Door: JewishPress

Ongeveer 60.000 gezinnen in Gaza zullen 100 dollar ontvangen, wat voor sommige Gazan-gezinnen een 25% aanvulling kan zijn op het maandelijkse inkomen.

Ongeveer 800 - 1.000 gezinnen, die het geld ontvangen, behoren tot de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas. Hamas is ook van plan om fondsen te verstrekken aan gezinnen, die niet op deze lijst staan. Een afspraak gemaakt tussen Hamas en Israel. 

Volgens een bron van TPS, is het geld op donderdag, in elf koffers met elk $ 1 miljoen, in het geheim Gaza binnen gebracht. Een delegatie van Qatar onder leiding van plaatsvervangend ambassadeur Khaled Hardan was verantwoordelijk voor de overdracht.

Het binnen brengen van het geld werd verborgen gehouden voor de media. De delegatie was vermoedelijk in Gaza om een nieuw elektrisch kabelproject voor de Gazastrook te bespreken.

De overdracht van de fondsen werd gecoördineerd door Israël en Qatar en goedgekeurd door Hamas. De overdracht werd stilzwijgend gedaan in een poging om publieke kritiek in Israël te voorkomen op aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, meldde de bron aan TPS.

Velen in Israël zijn tegen het overmaken van Qatar-gelden naar Gaza en geloven, dat het Hamas meer macht geeft en zelfs terrorisme mee financiert.

Een ander bedrag van vier miljoen, restanten van de overdracht van Qatar van vorige maand, zal worden verdeeld voor andere doeleinden, en een totaal van 15 miljoen dollar zal worden verdeeld in Gaza.

Qatar heeft onlangs 480 miljoen dollar toegezegd voor financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit. Ongeveer 180 miljoen dollar werd gereserveerd voor de Gazastrook, uit te betalen in 12 termijnen van 15 miljoen dollar per maand. Het geld is bedoeld om salarissen en sociale voorzieningen te betalen.

_____________________________
ENGLISH:

Hamas on Sunday began to distribute millions of dollars in monthly payments from money provided by Qatar.

By: JewishPress

Approximately 60,000 families in Gaza will receive $100, which can be a 25% addition to the monthly income for some Gazan families.

Some 800 – 1,000 of the families receiving the funds belong to the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, Hamas’ military wing. Hamas also intends to provide funds to families that are not on the list agreed upon with Israel.

A source inside the Strip told TPS that the money was secretly brought into Gaza on Thursday in 11 suitcases, each containing $1 million. A Qatari delegation led by Deputy Ambassador Khaled Hardan was responsible for the transfer.

The entry of the money into Gaza was concealed from the media. The delegation was supposedly in Gaza to examine a new electric line project for the Strip.

The transfer of the funds was coordinated between Israel and Qatar and agreed upon by Hamas. It was done silently in an attempt to prevent public criticism in Israel of the move on the eve of another election, the source told TPS.

Many in Israel oppose the transfer of Qatari funds to Gaza and believe it empowers Hamas and may even fund terrorism.

Another sum of four million will be distributed for other purposes, leftovers from last month’s transfer from Qatar, and a total of $15 million will be distributed in Gaza.

Qatar has recently pledged $480 million in financial support for the Palestinian Authority. Some $180 million were set aside for the Gaza Strip, to be paid out in 12 installments of $15 million every month. The funds are meant to be used to pay salaries and for welfare.