26 juli 2019

2019-07-26-17.50: Israelische ambassade in Finland wordt belaagd door antisemieten en Israel-haters - Israeli embassy in Finland has been attacked by anti-Semites and Israel-haters.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische ambassade in Finland heeft al anderhalf jaar last van talloze antisemitische daden en vandalisme. De laatste reeks verontrustende incidenten hebben zich het afgelopen weekend voorgedaan, meldt Ynet.

Door: Joop Soesan - Joods.nl

De ambassade, gevestigd in de hoofdstad Helsinki, is sinds begin 2018 minstens vijftien keer het doelwit geweest van extreemrechtse extremisten en neonazi’s. Het stoppen van de intimidatie lijkt geen prioriteit voor de lokale autoriteiten.

Bij de laatste aanval werd het glas in de voordeur van de ambassade volledig verbrijzeld en de pui beklad met swastika’s. Ook werden afbeeldingen van Hitler bij de ingang van het gebouw op de gevel geplakt.

Afgelopen februari vond een illegale demonstratie plaats voor de deur van de ambassade. De demonstratie werd georganiseerd door de Nordic Resistance Movement, een extreemrechtse neonazistische groep opgericht in Zweden, die daar wordt geclassificeerd als een politieke partij.


De Israëlische ambassadeur in Finland, Dov Segev-Steinberg, heeft de kwestie tijdens verschillende gelegenheden aan de orde gesteld bij de lokale autoriteiten. Hoewel hoge functionarissen in het land hun bezorgdheid uiten over de situatie, moeten er nog harde maatregelen tegen de daders worden genomen.

“Tijdens het weekend was er een fysieke aanval op de Israëlische ambassade in Helsinki”, zei het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. “Het is een andere schakel in de keten van antisemitische aanvallen op de ambassade”. De Israëlische ambassade in Helsinki uitte haar walging over de gebeurtenissen tegenover de Finse autoriteiten en eiste dat zij hard zouden optreden om de daders te lokaliseren, voor de rechter te brengen en soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.”


Antisemitisme in Finland is de laatste jaren steeds prominenter geworden. Op Finse Onafhankelijkheidsdag vorig jaar, gevierd op 6 december, zwaaiden extreemrechts met nazi-vlaggen in het centrum van de hoofdstad. Kai Aslak Mykkänen, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, verdedigde dit en zei dat het land vrijheid van meningsuiting heeft.

Bovendien heeft het Finse parlementslid Hussein al-Taee van de sociaal-democratische partij Israël meermaals vergeleken met de islamitische staat (ISIS) en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg een ‘jood’ genoemd die ‘doet wat een jood het beste doet’. Hij verontschuldigde zich later voor zijn opmerkingen.

_________________________
ENGLISH:

The Israeli embassy in Finland has been bothered by countless anti-Semitic acts and vandalism for a year and a half. The last series of disturbing incidents have occurred last weekend, Ynet reports.

By: Joop Soesan - Joods.nl

The embassy, located in the capital Helsinki, has been the target of extreme right-wing extremists and neo-Nazis at least fifteen times since the beginning of 2018. Stopping the harassment does not seem to be a priority for the local authorities.

In the last attack, the glass in the front door of the embassy was completely smashed and the façade covered with swastikas. Images of Hitler were also placed on the facade at the entrance of the building.

Last February an illegal demonstration took place in front of the embassy door. The demonstration was organized by the Nordic Resistance Movement, an extreme right-wing neo-Nazi group founded in Sweden, which is classified there as a political party.


The Israeli ambassador to Finland, Dov Segev-Steinberg, has raised the issue with the local authorities on several occasions. Although senior officials in the country raise concerns about the situation, tough action still needs to be taken against the perpetrators.

"There was a physical attack on the Israeli embassy in Helsinki during the weekend," the Israeli Foreign Ministry said in a statement. "It is another link in the chain of anti-Semitic attacks on the embassy". The Israeli embassy in Helsinki expressed disgust at the events before the Finnish authorities and demanded that they act hard to locate the perpetrators, bring them to justice and prevent similar incidents in the future. "


Anti-Semitism in Finland has become increasingly prominent in recent years. On Finnish Independence Day last year, celebrated on December 6, the extreme right waved Nazi flags in the center of the capital. Kai Aslak Mykkänen, the former Interior Minister, defended this and said the country has freedom of expression.

In addition, Finnish MEP Hussein al-Taee from the Social Democratic Party of Israel has repeatedly compared the Islamic State (ISIS) and Facebook founder Mark Zuckerberg to a "Jew" who "does what a Jew does best." He later apologized for his comments.

(Google Translate)