30 juli 2019

2019-07-30-21.00: Shin Bet onthult Iraanse poging om Israëlische en Palestijnen te rekruteren. - Shin Bet Exposes Iranian Attempt to Recruit Israelis, Palestinians

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Shin Bet, Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst Dienst, heeft onthuld, dat Iran de afgelopen maanden via de sociale media meerdere pogingen heeft ondernomen om Israëli's en Palestijnen aan te zetten tot het plegen van terroristische aanslagen. 

Door: TV7 Israel News

De campagne zou worden geleid door een Syrische persoon genaamd "Abu Jihad", dat Arabisch is voor "Vader van de Islamitische Heilige Oorlog", dat vanuit de naburige Arabische Republiek onder leiding van Teheran werd uitgevoerd.

Volgens de Shin Bet werden burgers in Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook benaderd via valse Facebook-profielen en andere online berichten applicaties, in een poging om hen te bewegen gevoelige informatie te vergaren over militaire bases van de IDF, veiligheidsinstallaties, publieke figuren, politiebureaus, ziekenhuizen en andere toekomstige locaties om aan te kunnen vallen vanuit Iran. 

Volgens de Israëlische autoriteiten zijn de online wervingscampagne van het Ayatollah Regime grotendeels een mislukking. Deze werden gedurende de hele periode door inlichtingendiensten in de gaten gehouden. 

Bovendien weigerde de overgrote meerderheid van de benaderde Israëliërs om mee te werken aan deze verdachte zaak, op grond van het feit dat staatsvijand Iran juist met hen contact hadden opgenomen. 

Eerdere pogingen geweest om mensen te rekruteren door de islamistische Hamas-heersers in Gaza en de in Libanon gevestigde Hezbollah-terreurgroepen. Beide groepen worden ondersteund door de Islamitische Republiek Iran.

Shin Bet kondigde aan door te gaan om alle pogingen van Iran en de terreurorganisaties, die namens Iran werken, de veiligheid van Israël ondermijnen te verijdelen. 

Voor iedereen, die online benaderd worden door onbekende personen, die mogelijk verbonden zijn met een terreurorganisatie, is het belangrijk onmiddellijk alle communicatie ve verbreken en contact op te nemen met de politie".

_________________________
ENGLISH:

The Shin Bet Security Agency has disclosed that in recent months Iran has made multiple attempts on social media to enlist Israelis and Palestinians into committing terror attacks. 

By: TV7 Israel News

The campaign is said to have been run by a Syrian national called “Abu Jihad,” which is Arabic for “Father of the Muslim Holy War,” launched from the neighboring Arab Republic operated under Tehran’s direction.

 According to the Shin Bet,  civilians in Israel, the West Bank and the Gaza Strip were contacted through fake Facebook profiles and other online messaging applications, in efforts to convince them to gather sensitive information about IDF military bases, security installations, public figures, police stations, hospitals and other prospective sites for Iranian-initiated attacks. 

Israeli authorities say the Ayatollah Regime’s online enlistment campaign was largely a failure, and that it had been monitored by intelligence operatives the entire duration. 

In addition, the vast majority of Israelis who had been approached refused to comply on the well-based suspicion they had been contacted by state-enemies. 

Previous attempts to cultivate home-grown proxies has been tried by the Islamist Hamas rulers of Gaza as well as the Lebanon-based Hezbollah terror groups, both of which are supported by the Islamic Republic of Iran. 

The Shin Bet announced that it “will continue [its] steadfast efforts to foil any attempts by Iran and the terror organizations operating on its behalf against the security of Israel,” but that it is important for anyone approached online by unknown individuals possibly connected to a terror organization “must immediately cease all communication and contact the police.”