04 augustus 2019

2019-08-04-19.30: Jordanië beveelt sluiting van Aaron's graf - Jordan orders closing of Aaron’s Tomb

Aaron's Tomb in Petra, Jordan. (Wikipedia)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Jordaanse minister Abdul Nasser Musa Abu al-Basal gaf opdracht tot de sluiting van het graf van Aaron, nadat er een video was opgedoken waarop zo'n 500 Israëliërs biddend te zien waren.

Door de World Israel News Staff van Israël

De Jordaanse Waqf is het islamitische ministerie, dat verantwoordelijk is voor de heilige moslimplaatsen in Jordanië en de Tempelberg in Jeruzalem. De tempelberg is de heiligste plaats van het jodendom en de op twee na heiligste plaats van de Islam. De Jordaanse Waqf kondigde op donderdag de sluiting aan van het graftombe van Aaron, nadat Israëlische toeristen de graftombe waren binnengegaan en daar gebeden hebben, volgens verscheidene Hebreeuws sprekende media, met een verwijzing naar Arabische rapporten van Sky News. 

De graftombe ligt op de top van de berg Heron, ten westen van Petra City in het zuiden van Jordanië. De Israëliërs maakten de vier uur durende tocht naar de plaats ter gelegenheid van de sterfdag van Aäron de Hogepriester, de broer van de bijbelse Mozes.

De eerste dag van de Hebreeuwse maand Av, die dit jaar samenvalt met donderdagavond 2 augustus van zonsondergang tot vrijdagavond, volgens de Joodse maankalender, markeert de sterfdag van Aäron. Zoals in de bijbel staat: "Op Gods bevel ging Aäron, de priester, de berg Hor op en stierf daar op de eerste dag van de vijfde maand van het veertigste jaar, nadat het volk van Israël het land Egypte had verlaten. Aäron was 123 jaar oud toen hij stierf op de berg Hor". (Numeri 33:38-39)

De Jordaanse minister van de Waqf, Abdul Nasser Musa Abu al-Basal, gaf het bevel tot sluiting van de graftombe, nadat een video was opgedoken waarop zo'n 500 Israëliërs aan het bidden waren.  De minister verklaarde, dat zijn kantoor niet vooraf van het bezoek op de hoogte was gesteld.

Waqf start een onderzoek en zal de verantwoordelijke persoon vinden, die  toestemming gegeven heeft aan de Israëliërs om de graftombe te betreden.

Roni Ayalon, de Israëlische reisleider, die de groep op de vier uur durende tocht naar Jordanië leidde, ontkende, dat de toeristen hadden gebeden. Hij benadrukte, dat het bezoek goed gecoördineerd was.

Een aantal video's gaf echter aan dat er gebeden werden opgezegd.

De reisleider vertelde Ynet dat de Jordaniërs "iedereen hebben uitgekleed". De haren van de vrouwen en de schedelkappen van de mannen werden verwijderd. Bovendien werden alle religieuze voorwerpen weggehaald.

_______________________
ENGLISH:

Jordanian Minister Abdul Nasser Musa Abu al-Basal ordered the closure of Aaron’s Tomb after a video surfaced showing some 500 Israelis praying there.

By World Israel News Staff

The Jordanian Waqf, the Islamic trust in charge of Muslim holy sites in Jordan as well as the Temple Mount in Jerusalem – Judaism’s holiest site and Islam’s third holiest – announced the closure of Aaron’s Tomb on Thursday after Israeli tourists had entered the site and prayed there, according to several Hebrew-language media, citing Sky News in Arabic reports.

The site is located at the top of Mount Heron, west of Petra City in southern Jordan.
The Israelis made the four-hour trek to the site on the occasion of the anniversary of the death of Aaron the High Priest, the biblical Moses’s brother.

The first day of the Hebrew month of Av – which coincides this year with Thursday evening, August 2 at sunset until Friday evening, according to the Jewish lunar calendar – marks the anniversary of Aaron’s passing. As recorded in the bible, “At God’s order, Aaron the priest went up on Mount Hor, and he died there on the first day of the fifth month of the fortieth year after the people of Israel had left the land of Egypt. Aaron was 123 years old when he died on Mount Hor.” (Numbers 33:38-39)

The Jordanian Minister of the Waqf, Abdul Nasser Musa Abu al-Basal, ordered the closure of the site after a video surfaced showing some 500 Israelis praying there. The minister claimed that his office had not been informed of the visit in advance.

The Waqf said it will open an investigation into the incident and find the person responsible for allowing the Israelis to enter the tomb.

Roni Ayalon, the Israeli tour guide leading the group on the four-hour trek into Jordan, denied the tourists had been praying. He insisted that the visit had been coordinated.

A number of videos, however, indicated that some prayers were recited.

The tour guide told Ynet that the Jordanians “stripped down everyone.” Women’s hair coverings and men’s skull caps were removed. In addition, all religious items were taken away.