05 augustus 2019

2019-08-05-18.00: PR-ramp voor Hamas in Gaza: nazivlag aan de grens met Israël - PR disaster for Hamas in Gaza: Nazi flag on the border with Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het deed behoorlijk wat stof opwaaien afgelopen vrijdag: een nazivlag vergezeld door Palestijnse vlaggen bevestigd aan het grenshek tussen Gaza en Israël. Om verdere imagoschade te voorkomen, roept Hamas demonstranten op niet langer gebruik van nazivlaggen te maken.

Afgelopen vrijdag ging een tweet van het Israëlische leger viraal. In het Twitterbericht is een foto te zien van de grens tussen Gaza en Israël, met aan Palestijnse zijde een vlaggenstok met een nazivlag vergezeld door twee Palestijnse en een Algerijnse vlag. De banier is opgehangen tijdens de wekelijkse Mars-van-Terugkeerprotesten, waarbij relschoppers explosieven over het grenshek gooien en trachten de Joodse staat te infiltreren.

Wie dacht dat het om een bewerkte afbeelding ging, kwam snel bedrogen uit. Al snel doken op sociale media foto’s op van de Gazaanse zijde van het grenshek, waarbij de geplaatste nazivlag ook duidelijk zichtbaar is.

Een PR-ramp voor Hamas, de Palestijnse tak van de moslimbroederschap. De terreurbeweging die de Gazastrook bestuurt heeft inmiddels de oproep aan demonstranten gedaan niet langer met nazivlaggen te wapperen.  Hamas wil de “zionistische bezetting” niet de gelegenheid geven “misbruik hiervan te maken om de protesten zwart te maken”. In een statement laat het internationale betrekkingenbureau van Hamas weten dat de vlaggenactie “niet het gezonde verstand van het Palestijnse volk” vertegenwoordigt.

Het is niet voor het eerst dat deelnemers aan de Mars-van-Terugkeerrituelen betrapt worden op het gebruik van nazisymbolen. Vorig jaar werd ook al een nazivlag aan de grens waargenomen, en verschillende vliegers met daaraan molotovcocktails bevestigd werden regelmatig ‘gedecoreerd’ met swastika’s. _________________________________________________
ENGLISH:

There was quite a stir in the air last Friday: a Nazi flag accompanied by Palestinian flags attached to the border between Gaza and Israel. To prevent further damage to its image, Hamas calls on protesters to stop using Nazi flags.

Last Friday a tweet from the Israeli army went viral. In the Twitter message you can see a photo of the border between Gaza and Israel, with a flagpole on the Palestinian side with a Nazi flag accompanied by two Palestinian and an Algerian flag. The banner was hung during the weekly March of Return protests, where rioters throw explosives over the border fence and try to infiltrate the Jewish state.

Whoever thought it was an edited image, was quickly disappointed. Social media photos soon appeared on the Gazan side of the border fence, with the Nazi flag placed clearly visible.

A PR disaster for Hamas, the Palestinian branch of the Muslim Brotherhood. The terror movement that controls the Gaza Strip has since called on protesters to stop fluttering Nazi flags. Hamas does not want to give the "Zionist occupation" the opportunity to "abuse it to blame the protests." In a statement, the international relations office of Hamas says that the flag campaign "does not represent the common sense of the Palestinian people".

It is not the first time that participants in the March of Return rituals have been caught using Nazi symbols. A Nazi flag was also observed at the border last year, and several kites with molotov cocktails attached to it were regularly "decorated" with swastikas.

(Google Translate)