13 augustus 2019

2019-08-13-09.30: IDF verijdelt herhaalde infiltratiepogingen in de Gazastrook - IDF Foils Repeated Gaza Infiltration Attempts


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: TV7 Israel Nieuws

De Islamistische Hamas-organisatie gaf een verklaring uit waarin Israel wordt bedreigd met ernstige gevolgen voor de Israëlische acties op de Tempel Berg tijdens het weekend, terwijl tegelijkertijd de moslims van Jeruzalem worden geprezen voor hun verzet tegen de Israëlische veilgheidsdiensten. Naast Hamas heeft de door Iran gesteunde Islamitische Jihad hun eigen verklaring uitgegeven, waarin zij oproepen tot een escalatie van de Intifada - de Arabische term voor een gewelddadige opstand - en tot een algemeen Palestijns verzet. De enige manier om te reageren op wat zij beschouwen als 'de misdaden en de agressie van Israël'.

Ondertussen heeft de IDF verschillende pogingen van islamitische militanten uit de Gazastrook om te infiltreren in Israël tegengehouden. Een groep van vier gewapende islamisten werd op zaterdagochtend rond 4 uur 's morgens bij de veiligheidsbarrière gespot. Een eenheid van de IDF, die naar het gebied werd gestuurd, opende het vuur, waardoor alle Palestijnen met succes werden uitgeschakeld. Er werden geen verwondingen gemeld onder de Israëlische troepen. Gazaanse functionarissen beweerden, dat de slachtoffers 'Salafistische afvallige soldaten' waren, die drie maanden geleden uit de militaire tak van Hamas waren gezet.

In een afzonderlijk incident, aan het begin van de zondagmorgen, werd een Palestijnse Islamist ontdekt, die de veiligheidsbarrière met Israël in het noorden van de Gazastrook naderde. Volgens de eenheid van de IDF-woordvoerder "opende de terrorist het vuur op de troepen" en werd hij uitgeschakeld. Bovendien richtte een IDF-tank zich op een post van de Islamitische Hamas-organisatie. Er was geen onmiddellijk commentaar van Palestijnse ambtenaren of van de Islamitische organisaties van Gaza. Er werden geen verwondingen gemeld onder de IDF strijdkrachten, en het Israëlische leger herhaalde in een verklaring dat het de Islamitische Hamas organisatie als enige verantwoordelijk ziet voor eventuele aanvallen die afkomstig zijn van de door terreur geteisterde Palestijnse enclave.

______________________________
ENGLISH:

Source: TV7 Israel News

The Islamist Hamas organization issued a statement threatening Israel with dire consequences for its actions on the Temple Mount over the weekend, while simultaneously praising Muslim residents of Jerusalem for their resistance of Israeli security forces. Alongside Hamas, its primary ally in Gaza, the Iranian-backed Islamic Jihad issued its own statement calling for an escalation of the Intifada – the Arabic term for a violent uprising – and general Palestinian resistance, which it described as the only way to respond to what it views as ‘Israel’s crimes and aggression.’

Meanwhile, the IDF thwarted several attempts by Islamist militants from the Gaza Strip to infiltrate Israel. A cell of four armed Islamists was spotted near the border security fence around 4 a.m. on Saturday morning. An IDF force dispatched to the area opened fire toward the squad during its efforts to cross, successfully neutralizing all the Palestinians. No injuries were reported among the Israeli troops. Gazan officials claimed that the casualties were ‘Salafist renegades,’ who had been expelled from the military arm of Hamas three months ago.

In a separate incident early Sunday morning, a single Palestinian Islamist was detected approaching the security barrier with Israel in the northern Gaza Strip. According to the IDF Spokesperson’s Unit, “the terrorist opened fire towards the troops,” and was neutralized after troops shot back. In addition, an IDF tank targeted a post belonging to the Islamist Hamas organization. There was no immediate comment from Palestinian officials or from Gaza’s Islamist organizations. No injuries were reported among the IDF forces, and the Israeli army reiterated in a statement that it views the Islamist Hamas organization as solely responsible for any attacks that emanate from the terror-infested Palestinian enclave.