15 augustus 2019

2019-08-15-10.50: Palestijn, bedreigd na hulp aan Joden, mag naar Israël - Palestinian Man Faces Death for Helping Jews

Afbeelding: Archieffoto ter illustratie (Gershon Elinson/FLASH90)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het heeft even geduurd, maar na drie jaar heeft Israël de 'nobele' Palestijnse redder van Joodse gewonden en zijn gezin een veilig onderkomen gegeven. Na zijn onzelfzuchtige daad werd hij met de dood bedreigd door mede-Palestijnen.

Bron: israeltoday.nl

Velen weten wat een moeizame het is, om bij het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken een verblijfsstatus in de Joodse Staat te krijgen.  En niemand verdiende die status meer dan een Palestijnse man (wiens naam om veiligheidsredenen niet wordt vermeld) die in 2016 onbaatzuchtig een gezin heeft geholpen van Joodse pioniers, die waren aangevallen door Palestijnse terroristen. Toch heeft het meer dan drie jaar geduurd, maar uiteindelijk mogen die man en zijn vrouw legaal in de Staat Israël wonen en werken.

Drie jaar klinkt misschien als een lange tijd. En dat is het, maar niet als je door de labyrintische bureaucratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het manoeuvreren bent. De reden dat dit echtpaar relatief snel een Israëlische residentie kreeg, had te maken met de urgentie van hun zaak.

Op 1 juli 2016 openden Palestijnse schutters, in de buurt van de stad Hebron in Judea, het vuur op een Israëlische auto, die daarna enkele malen over de kop sloeg. In de auto zaten bevonden zich rabbi Michael Mark, zijn vrouw Chava en hun twee tienerdochters.

Rabbi Mark werd bij de aanval gedood, Chava raakte ernstig gewond, en hun beide dochters raakten ook gewond. Het Palestijnse echtpaar in kwestie was getuige van de nasleep van de aanslag en aarzelde niet om de Joodse slachtoffers te helpen. Terwijl de man de overlevende leden van de familie Mark uit het wrak haalde, begon zijn vrouw, die arts is, hun verwondingen te behandelen, terwijl ze wachtte op de komst van de reddingsdiensten.

Wegens hun inspanningen ontving het echtpaar een groot aantal doodsbedreigingen van andere Palestijnen. Vrijwel onmiddellijk kreeg het echtpaar een werkvisum in Israël, maar dat was slechts tijdelijk en werd na augustus 2018 niet verlengd. Veel Israëli's begonnen campagne te voeren voor het echtpaar, waaronder leiders van Joodse pioniers, en hun benarde situatie werd aan de orde gesteld door Channel 12 News.

Die druk werkte, en vorige week overhandigde minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri persoonlijk Israëlische identiteitskaarten aan het echtpaar en hun zoon, en hij noemde de Palestijnse man en zijn vrouw 'onbaatzuchtig en nobel' voor hun bereidheid om het leven van de Joden te redden, ondanks het stigma dat dit met zich meebrengt in hun eigen samenleving.


_____________________
ENGLISH:

It took a while, but Israel has granted safe haven to ‘noble’ Palestinian rescuer and his family. The tortuous process of dealing with Israel’s Interior Ministry and obtaining residency status in the Jewish state is known to many.

Source: israeltoday.co.il

And no one deserved that status more than a Palestinian man (whose name is withheld for security reasons) who in 2016 selflessly aided a family of Jewish settlers targeted by Palestinian terrorists.

Still it took more than three years, but finally that man and his wife are able to live and work legally in the State of Israel.

Three years might sound like a long time. And it is, though not when maneuvering the labyrinthian bureaucracy of the Ministry of Interior. The reason this couple received Israeli residency relatively quickly had to do with the urgency of their case.

On July 1, 2016, Palestinian terrorist gunmen opened fire on an Israeli vehicle in the vicinity of the Judean town of Hebron. Inside were Rabbi Miki Mark, his wife Chava, and their two teenage daughters.

Rabbi Mark was killed in the attack, Chava was seriously injured, and both daughters were also hurt when their car overturned. The Palestinian couple in question witnessed the aftermath of the attack, and did not hesitate to aid the Jewish victims.

While the man pulled the surviving members of the Mark family from the wreckage, his wife, who is a medical doctor, began to treat their injuries while waiting upon rescue services to arrive at the scene.

For their troubles, the couple received numerous death threats from fellow Palestinians.

Almost immediately, the couple was granted a work visa in Israel, but that was only temporary, and wasn’t renewed after August 2018. Many Israelis began to campaign on the couple’s behalf, including Jewish settler leaders, and their plight was highlighted by Channel 12 News.

The pressure worked, and last week Interior Minister Aryeh Deri personally presented the couple and their son with Israeli identity cards, calling the Palestinian man and his wife “selfless and noble” for their willingness to save the lives of Jews despite the stigma that doing so carries in their own society.