21 augustus 2019

2019-08-21-17.30: Israël valt Iraanse installaties aan in Irak - Israel Targets Iranian Installations in Iraq


Nederlands - English

NEDERLANDS:


Door: TV7 Israel News

Israël heeft naar verluidt een Iraans doelwit in Irak aangevallen, de vierde bekende operatie in de afgelopen weken. Verschillende explosies braken uit bij een militante installatie van de invloedrijke 'Popular Mobilization Forces, PMF' of in het Arabisch 'Hashd al-Shaab'  een Iraakse organisatie die door de staat gesponsord wordt. Deze organisatie bestaat uit sjiitische milities die het grootste deel van hun training, logistieke ondersteuning en operationele richtlijnen ontvangen van Iran en de Libanese Hezbollah, onder leiding van de commandant van de elite Quds Force van de Islamitische Revolutionaire Garde, generaal Qassem Suleimani.

Volgens de Iraakse Civiele Defensie, ,,verwoestten de explosies van gisteren verscheidene van PMF basissen en pakhuizen dichtbij Balad luchtmachtbasis. Balad ligt ca.80 kilometers ten noorden van de hoofdstad Bagdad. 

Volgens de Iraakse Civiele Defensie, ,,verwoestten de explosies verscheidene  PMF basissen en pakhuizen dichtbij Balad luchtmachtbasis. Balad ligt ca.80 kilometers ten noorden van de hoofdstad Bagdad. 

Een Iraakse militaire bron onthulde aan TV7 dat de doelwitten van de aanval verschillende wapenopslagplaatsen verwoestende schade hebben opgelopen. Getuigen bevestigden deze verklaring en meldden dat de massale explosies ervoor zorgden dat opgeslagen raketten in nabijgelegen landbouwgrond en op de basis van Balad terecht kwamen.

Het is belangrijk op te merken dat de basis van de Balad Air Force Amerikaanse militairen en westerse aannemers herbergt, maar gelukkig waren er geen meldingen van gewonden onder westerse strijdkrachten.

Niemand eiste de verantwoordelijk hiervoor op.Bronnen in Jeruzalem en Tel Aviv bevestigen aan TV7 dat Israëlische eenheden betrokken waren bij de geheime operaties tegen Iraanse doelen in Irak. Een van de bronnen merkte ook op dat "alle Israëlische operaties in volledige coördinatie met de Verenigde Staten werden uitgevoerd."Dat gezegd hebbende, weerlegde hij elke coördinatie tussen Moskou en Jeruzalem met betrekking tot Irak, en benadrukte hij dat" het Russisch-Israëlische coördinatie mechanisme uitsluitend bedoeld is voor Israëlische luchtoperaties in Syrië, met als enig doel het verzekeren van de deconflictie. "

___________________________
ENGLISH

By: TV7 Israel News

Israel has reportedly attacked an Iranian target in Iraq, the fourth such known operation in the past several weeks. Several explosions erupted at a militant installation belonging to the powerful Popular Mobilization Forces, PMF – or Hashd al-Shaab in Arabic – an Iraqi state-sponsored umbrella organization that is predominantly composed of Shi’ite militias that receive most of their training, logistical support and operational directives from Iran and its Lebanese-proxy Hezbollah, including the commander of the elite Quds Force of the Islamic Revolutionary Guards, General Qassem Suleimani.

According to Iraqi Civil Defense, ‘Yesterday’s explosions devastated several of PMF’s bases and warehouses near Balad air base, which is located some 80 kilometers (equal to just under 50 miles) north of the country’s capital, Baghdad.’

An Iraqi military source revealed to TV7 that the targets of the attack were several weapons caches that sustained devastating damage. Witnesses confirmed this statement, reporting that the massive explosions caused stored rockets to fly into nearby farmland and into the Balad base itself.

Shortly after the incident, Iraq’s Defense Minister Najah al-Shammari visited the site, during which he told the Iraqi state television that several of the blazes that erupted after the explosions had been put out. He further noted that some military personnel had suffered minor injuries.

It is important to note that the Balad Air Force’ base hosts U.S. military personnel and Western contractors, yet – thankfully – there were no reports of injuries among any Western forces.

While there were no claims of responsibility for the attack; informed sources in Jerusalem and Tel Aviv confirmed to TV7 that Israeli units were involved in clandestine operations against Iranian targets in Iraq. One of the sources also noted that “all of the Israeli operations are conducted in full-coordination with the United States.” That said, he refuted any coordination between Moscow and Jerusalem regarding Iraq, emphasizing that “the Russian-Israeli coordination-mechanism is meant exclusively for Israeli aerial operations in Syria, with the sole aim of assuring deconfliction.”