21 augustus 2019

2019-08-21-18.20: Palestijnse Autoriteit verbiedt LGBTQ-activiteiten op de Westelijke Jordaanoever - Palestinian Authority Bans LGBTQ Activity in West Bank


Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israƫl - De Palestijnse Autoriteit heeft een Palestijnse LGBTQ rechtenorganisatie officieel verboden om activiteiten te organiseren op de Westelijke Jordaanoever.

Tekst: CBN

De Palestijnse politiewoordvoerder Louay Arzeika zei zaterdag in een verklaring dat evenementen die worden georganiseerd door organisaties als Al-Qaws voor Seksuele & Genderdiversiteit in de Palestijnse samenleving "in strijd zijn met en een inbreuk vormen op de hogere principes en waarden van de Palestijnse samenleving".

Hij voegde eraan toe dat de activiteiten van de groep "schadelijk zijn voor de hogere waarden en idealen van de Palestijnse samenleving" en "niet gerelateerd zijn aan religies en Palestijnse tradities en gebruiken, met name in de stad Nablus".

De Al-Qaws groep zei in een Facebook post dat de Palestijnse politie er ook bij de burgers op aandringt om "verdachte" LGBTQ activiteiten te melden.

De onderdrukking kwam nadat de politie vernam dat Al-Qaws eind augustus een bijeenkomst voor haar leden probeerde te organiseren in de stad Nablus. 

De groep veroordeelt de acties van de politie en heeft gezworen te blijven vechten voor LGBTQ kwesties. 

"AlQaws veroordeelt het gebruik van vervolging, intimidatie en dreigementen met arrestatie, zowel door de politie als door leden van de samenleving. Wij zijn altijd openbaar en toegankelijk geweest over ons werk, door het onderhouden van een actieve website, de aanwezigheid van sociale media en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld. Nochtans, hebben wij nooit bedreigingen in deze mate voordien ontvangen," het zei in een verklaring.  

___________________________
ENGLISH

JERUSALEM, Israel - The Palestinian Authority has officially banned a Palestinian LGBTQ rights group from holding activities in the West Bank.

Lines: CBN

Palestinian police spokesman Louay Arzeika said in a statement Saturday that events hosted by organizations like Al-Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society "go against and infringe upon the higher principles and values of Palestinian society."

He added that the group's activities are "harmful to the higher values and ideals of Palestinian society" and are "unrelated to religions and Palestinian traditions and customs, especially in the city of Nablus."

The Al-Qaws group said in a Facebook post that Palestinian police are also urging citizens to report any "suspicious" LGBTQ activities.

The crackdown came after police learned that Al-Qaws was attempting to host a gathering for its member's at the end of August in the city of Nablus. 

The group condemns the police's actions and vowed to continue fighting for LGBTQ issues. 

"AlQaws condemns the use of prosecution, intimidation, and threats of arrest, be it by the police or members of society. We have always been public and accessible about our work, through maintaining an active website, social media presence, and engagement in civil society. However, we have never received threats to this extent before," it said in a statement.