23 augustus 2019

2019-08-23-18.50: Dodelijke aanslag met explosief op gezin nabij Dolev - Deadly attack with explosive on family near Dolev

IDF-wegversperringen geplaatst als troepen het gebied doorzoeken om de Ein Bubin-terrorist te vinden.
IDF roadblocks placed as forces scan the area to find the Ein Bubin terrorist.
(photo credit: ADIEL STERN/TPS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bron: The Jerusalem Post - CIDI

Vanochtend is een explosief afgegaan bij de Ein Dubin-bron nabij de nederzetting Dolev. Bij de aanslag is een 17-jarig meisje omgekomen. Haar 46-jarige vader en haar 19-jarige broer raakten gewond bij de aanval.

De Ein Dubin-bron is een populaire trekpleister voor wandelaars en natuurliefhebbers. Vanochtend was het echter de plaats van een dodelijke aanslag op het gezin Shenrav uit Lod. De 46-jarige rabbijn Eitan en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen een explosief afging. De 17-jarige Rina is bij de terreuraanval omgekomen.

Aanvankelijk werd gedacht dat de bom vanuit een rijdende auto was gegooid richting het gezin. Er wordt echter niet uitgesloten dat het explosief van te voren bij de populaire recreatieplek was begraven. Het Israëlische leger vreest dat bij meer toeristische trekpleisters bommen zijn verstopt en kamt deze plekken daarom uit. Ondertussen maakt de IDF jacht op de dader(s). 

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageert dat Israël zal doorgaan met het versterken van nederzettingen. “We zullen onze wortels verankeren en onze vijanden treffen”, aldus Netanyahu. De premier, die tevens momenteel minister van Defensie is, zegt dat de “weerzinwekkende terroristen” gearresteerd zullen worden. “Onze lange arm zal het hen betaald zetten”.

De Nederlandse ambassadeur in Israël spreekt de hoop uit dat de daders van de aanslag waarbij de 17-jarige Rina Shenrav is omgekomen, voor het gerecht zullen worden gebracht.

Hamas-leider Ismail Haniya omschrijft de moordaanslag op de 17-jarige Rina Shenrav als een “heroïsche daad”.

De aanslag komt twee weken na de moord op de 19-jarige Dvir Sorek. Zijn lichaam werd nabij de nederzetting Migdal Oz gevonden. De vermoedelijke daders en een aantal van hun familieleden zijn de afgelopen weken door de Israëlische autoriteiten gearresteerd. 

________________________________
ENGLISH:


By: The Jerusalem Post - CIDI

This morning an explosive went off at the Ein Dubin source near the Dolev settlement. A 17-year-old girl died in the attack. Her 46-year-old father and her 19-year-old brother were injured in the attack.

The Ein Dubin source is a popular attraction for hikers and nature lovers. However, this morning it was the site of a deadly attack on the Shenrav family from Lod. 46-year-old Rabbi Eitan and his 19-year-old son Dvir were injured when an explosive went off. 17-year-old Rina died in the terror attack.

Initially it was thought that the bomb was thrown from a moving car towards the family. However, it cannot be excluded that the explosive was buried in advance at the popular recreational site. The Israeli army fears that more tourist attractions are hiding bombs and is therefore combing these places. In the meantime, the IDF is hunting the culprit (s).

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responds that Israel will continue to strengthen settlements. "We will anchor our roots and strike our enemies," said Netanyahu. The Prime Minister, who is also currently the Secretary of Defense, says the "repugnant terrorists" will be arrested. "Our long arm will pay them".

The Dutch ambassador to Israel expresses the hope that the perpetrators of the attack in which 17-year-old Rina Shenrav died will be brought to justice.

Hamas leader Ismail Haniya describes the assassination attempt on 17-year-old Rina Shenrav as a "heroic act".

The attack comes two weeks after the murder of 19-year-old Dvir Sorek. His body was found near the Migdal Oz settlement. The suspected perpetrators and some of their relatives have been arrested by the Israeli authorities in recent weeks.