25 augustus 2019

2019-08-25-11.00: De Ark van Noach vaart waarschijnlijk volgend jaar al naar Israël - Noah's Ark probably already sails to Israel next year.


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Johan Huibers, de bouwer van het schip de Ark van Noach zegt dit in een interview met RTV Rijnmond. “Vanaf de eerste dag dat we hier aanmeerden hadden we problemen,” voegt Huibers toe. Hij mag van de gemeente Krimpen aan den IJssel de boot pas openstellen voor publiek als er een aantal aanpassingen zijn gedaan. Zo is onder meer een bepaalde vergunning nodig waar geen geld voor is. Daarom ligt sinds 2016 de Ark van Noach doelloos aan de kade bij de Industrieweg in Krimpen aan den IJssel.

Het immense bouwwerk is 122 meter lang, dertig meter breed en telt zeven etages. In het bouwwerk staan allerlei replica’s van dieren die volgens het bekende Bijbelverhaal aan boord waren. De Ark ging in 2012 open en lag sindsdien in Dordrecht, Rotterdam en nu Krimpen aan den IJssel.


 In Krimpen aan den Ijssel is de Ark compleet klaargemaakt voor vertrek naar het buitenland.Alle levende dieren die op de Ark aanwezig waren, hebben een nieuw huis gekregen op het vasteland, de hokken zijn schoon en bewegende delen op het schip zijn vastgezet voor de hoge golven onderweg. Er lijkt dus niets anders op te zitten dan naar het buitenland te vertrekken.
 
“Dat er interesse getoond is uit Israël vind ik wel erg mooi,” zegt Johan. “Er is een plaatsje in de stad Hadera, aan de rivier. Daar wil ik graag aanmeren en de Ark openstellen.” Volgens Johan is het niet te vraag óf, maar wanneer de boot naar Israël gaat. “Ik ben twee weken geleden teruggekomen na gesprekken met investeerders en de gemeente. Eigenlijk zijn ze dronken van de Ark geworden, zo mooi vinden ze het.”

De Ark van Noach geeft op circa 20.000 m2 een indruk hoe het schip eruit heeft gezien en hoe Noach en zijn gezin geleefd moeten hebben. Het schip heeft filmzalen en een restaurant. Aan boord bevinden zich ook twee grote amfitheaters.

______________________
ENGLISH

Johan Huibers, the builder of the Noah's Ark, says this in an interview with RTV Rijnmond. "We had problems from the first day we arrived here," Huibers adds. He may only open the boat to the public from the municipality of Krimpen aan den IJssel once a number of adjustments have been made. For example, a certain permit is needed for which there is no money. That is why, since 2016, Noah's Ark has been lying aimlessly on the quay at the Industrieweg in Krimpen aan den IJssel.

The immense structure is 122 meters long, thirty meters wide and has seven floors. The building contains all kinds of replicas of animals that were on board according to the well-known Bible story. The Ark opened in 2012 and has since been located in Dordrecht, Rotterdam and now Krimpen aan den IJssel.

 
In Krimpen aan den Ijssel, the Ark was completely prepared for departure abroad. All living animals that were present at the Ark were given a new home on the mainland, the cages are clean and moving parts on the ship are secured for the high waves on the way. So there seems to be no other option than to go abroad.
 
"I think it is very nice that interest has been shown from Israel," says Johan. “There is a place in the town of Hadera, on the river. I would like to moor there and open the Ark. ”According to Johan, it is not a question whether or not, but when the boat will go to Israel. “I came back two weeks ago after discussions with investors and the municipality. They have actually become drunk from the Ark, that's how beautiful they are. ”

 
The Ark of Noah gives an impression of what the ship looked like and how Noah and his family must have lived on approximately 20,000 m2. The ship has cinemas and a restaurant. There are also two large amphitheaters on board.

(Google Translate)